• ‘Altijd moe’ is de titel van mijn nieuwe boek dat onlangs is verschenen. Ontzettend veel mensen kennen dit vreselijk gevoel. Langdurige en ernstige vermoeidheid ontstaat wanneer men systematisch het ontspanningsmechanisme onderdrukt zodat het moe zijn zich opstapelt. Dit gebeurt onopgemerkt vanuit een ongezonde en stressvolle levenswijze. De energiehuishouding zakt in elkaar en toxische stoffen stapelen zich op die niet of te traag het lichaam verlaten.

 Vermoeidheid is niet het probleem
Niet de vermoeidheid is het probleem, wel het gebrek aan herstel. Door eenvoudig en kortstondig te bewegen, het hoofd leeg te maken, het bioritme te respecteren, energierijke voeding te eten en vooral door energierovers uit te schakelen zoals stress en negatieve emoties, overwint u vermoeidheid opvallend snel. De vraag die velen zich stellen is ‘hoe doe je dat?’. Het antwoord op deze vraag vindt u in dit boek. Inzicht in deze problematiek is de eerste stap. Het boek begint met een antwoord te geven op de vraag: ‘Wat is vermoeidheid?’ Het is een vreselijk leeg gevoel omdat u geen energie meer kunt vasthouden, u loopt letterlijk leeg. Het grote probleem is dat vermoeidheid nog steeds een vaag en niet gedefinieerd begrip is, dat in de medische literatuur niet als ziekte staat beschreven, maar slechts als een symptoom dat bij een ziekte behoort en bij genezing spontaan verdwijnt. Met de gebruikelijke diagnosetechnieken kan de arts geen pathogeen achterhalen, wat logisch is omdat het hier niet gaat om een fysieke aandoening of een psychische stoornis, maar om een autonoom ziektebeeld. Om vermoeidheid te overwinnen hebben we een totale benadering nodig die verder gaat dan lichaam en geest. Er zijn talloze factoren die vermoeidheid veroorzaken en die heb ik allemaal beschreven. Ik heb dit onderwerp in een breed kader geplaatst, wat het succes van deze aanpak verklaart. Vermoeidheid is een logisch gevolg van inspanning die door ontspanning wordt opgeheven. Bij iedere inspanning gebruikt het lichaam extra veel energie die aangevuld moet worden. Door de versnelde werking van ons lichaam produceren we meer afvalstoffen. Als onze energiebalans niet tijdig in evenwicht komt, verdwijnen de afvalstoffen niet spontaan via de uitscheidingsorganen uit het lichaam en ontstaat er vermoeidheid.

Soorten vermoeidheid
We onderscheiden drie soorten van vermoeidheid, namelijk fysieke, mentale en psychische vermoeidheid. Het is logisch dat we vermoeidheid gemakkelijk koppelen aan fysieke inspanningen zoals sporten, fietsen, lopen, wandelen, in de tuin werken, lichamelijke arbeid op het werk enzovoort. Bij fysieke inspanning uit vermoeidheid zich snel en aantoonbaar. Anderzijds herstelt deze vorm van vermoeidheid zich gemakkelijk omdat we niet meer in staat zijn om verdere inspanningen te leveren. Het gebeurt helaas dat veel mensen hun fysieke vermoeidheid zowel op de werkvloer of bij het sporten onderdrukken. Helaas uit zich dit vroeg of laat in ernstige en blijvende vermoeidheid. Naast de fysieke vermoeidheid is er ook de mentale en psychische vermoeidheid ten gevolge van langdurige mentale inspanningen of cognitieve activiteiten. De symptomen of klachten zijn dezelfde als bij fysieke vermoeidheid, omdat lichaam en geest een eenheid zijn. Wie een hele dag achter een computer zit, zijn hersenen pijnigt met allerlei cijfers, teksten of beelden is ’s avonds even erg vermoeid als een bouwvakker die op een bouwplaats fysieke inspanningen heeft geleverd. In zekere mate is de vermoeidheid erger, omdat bij mentale inspanningen, zeker achter een computer het lichaam niet beweegt. De spieren worden niet gebruikt, terwijl de bloedstroom wordt afgeremd en gifstoffen moeilijk uit het lichaam worden afgevoerd. We onderscheiden drie categorieën, die eventueel nog verder onderverdeeld kunnen worden.

  • Vermoeidheid als symptoom bij een fysieke ziekte of een psychische stoornis.
  • Vermoeidheid als gevolg van een medische en/of medicamenteuze behandeling.
  • Vermoeidheid als autonome ziekte, wat we vermoeidheid noemen en veel voorkomt.


Specifieke en niet-specifieke vermoeidheid
Specifieke vermoeidheid is een gevolg van een ziekte of een behandeling. Chemotherapie zorgt voor een ingrijpende vermoeidheid die nog jaren kan aanhouden. Dat geldt ook voor bestraling, een hormonenkuur of andere zware medicamenteuze behandelingen. Ieder medisch ingrijpen veroorzaakt vermoeidheid. Bij een niet-specifieke vermoeidheid is er geen directe oorzaak. Ernstige en langdurige vermoeidheid wordt gekenmerkt door een extreem tekort aan energie, een vreselijk gevoel van leegte en een overvloed van homotoxines of lichaamseigen gifstoffen. De oorzaak van deze vorm van vermoeidheid ligt in uzelf, in uw manier van leven en in uw mentaliteit. De moderne samenleving is eveneens betrokken bij het ontstaan van vermoeidheid, omdat we altijd paraat moeten staan, terwijl de lat steeds hoger wordt gelegd. Dat is energierovend, terwijl we door de vele inspanningen al veel energie verloren hebben. Niemand is gemaakt om een dergelijk jachtig leven lang vol te houden. We zitten gevangen tussen niet uit te voeren verlangens en moeilijk te realiseren verplichtingen. We lossen vermoeidheid niet op door een andere baan te zoeken of door ons terug te trekken in een hutje op de heide. We kunnen de belasting van deze supermoderne samenleving overleven, zonder dat we ten ondergaan aan stress en vermoeidheid.

Aanleg en uitlokkende factoren
Sommige mensen hebben aanleg voor vermoeidheid, dat is genetische bepaald. Zo zullen ochtendmensen minder last hebben van vermoeidheid dan avondmensen. Ochtendmensen zijn beweeglijker, hebben een positieve instelling en een gevoel voor humor. Zij scheiden gemakkelijk gifstoffen uit. Avondmensen ontwaken traag, lijden vaak aan ochtendhumeur, houden gemakkelijker vocht vast en scheiden daardoor trager hun gifstoffen uit. Er zijn avondmensen die door een aangepaste levenswijze, een gezonde voeding en voldoende beweging minder of niet aan vermoeidheid lijden of hun vermoeidheid beheersbaar houden. Veel mensen krijgen last van vermoeidheid door een te grote druk van buitenaf, wat als uitlokkende factoren wordt gezien. Er zijn vele soorten van vermoeidheid, maar ze hebben altijd dezelfde symptomen. In het boek worden al deze vormen van vermoeidheid besproken zoals stress, burn-out, bijnieruitputting, fibromyalgie, hypoglycemie en chronisch vermoeidheidsyndroom. Bij iedere vorm van vermoeidheid heb ik testen voorzien, zodat uzelf kunt nagaan aan welke vorm van vermoeidheid u lijdt. Het is geen theoretisch boek, bij ieder hoofdstuk zijn er tips en adviezen voorzien. Het laatste hoofdstuk gaat helemaal over het overwinnen van vermoeidheid.

Vermoeidheid overwinnen
Het doel van dit boek is dat de lezer vanuit deze achtergrond inzicht krijgt in het fenomeen vermoeidheid om zichzelf hiervan te bevrijden. Een volledig hoofdstuk is gewijd aan het begrip energie, energiearme en energierijke voeding, energierovers en het verband tussen persoonlijkheid en energieverbruik. Veel aandacht heb ik besteed aan de relatie gifstoffen en vermoeidheid. We komen in dit vervuild milieu heel vaak in contact met externe gifstoffen, maar het zijn vooral de vorming van interne gifstoffen via een vervuilde darm, die een grote rol spelen. De Uitgever noemt dit boek: ‘Het meest complete boek om vermoeidheid te overwinnen.’ Vanuit mijn jarenlange ervaring als natuurgeneeskundig therapeut en vooral als Relaxatietherapeut weet ik dat vermoeidheid te overwinnen is door voldoende gifstoffen uit te scheiden, door de energiebalans te herstellen en door zich te leren ontspannen en een positieve houding aan te nemen. Door het vervuilde milieu, de maatschappelijke druk en de erbarmelijke voeding geraken zoveel mensen vermoeid en toch is het mogelijk om deze te overwinnen. Vanuit deze achtergrond heb ik dit boek met veel overtuiging geschreven in de hoop iedereen behulpzaam te zijn. U kunt me steeds mailen als u meer wilt weten: europeseacademie@skynet.be

 Titel: Altijd moe
ISBN: 978 90 5615 918 4
NUR: 870
Aantal pagina’s: 220.
Uitgever: Sterck en de Vreese
Prijs: 24,95 euro
Verkrijgbaar: in de boekhandel of te bestellen bij de uitgever www.sterckendevreese.nl

Opleidingen
Het volgen van een opleiding of open cursus is een uitstekende remedie tegen vermoeidheid. Een klas is een groep mensen met dezelfde interesse, eenzelfde mentaliteit en ingesteldheid, die zin en richting aan hun leven willen geven. Afleiding is een krachtig middel om dichter bij zichzelf te komen en vermoeidheid te overwinnen.

Avondopleiding in Antwerpen, Gent en Maastricht
Dagopleiding in Genk.
Zie: www.europeseacademie.be

Kruiden voor de ziel
Een groot aantal kruiden heeft een gunstige invloed op de gemoedstoestand en daarom worden ze kruiden voor de ziel genoemd. Zij hebben een kalmerende of rustgevende werking, verdrijven angsten en hebben een grote invloed via de hersenen en het zenuwstelsel op de gemoedstoestand. Ze hebben een pijnstillende werking en verdrijven stress en spanningen. Kruiden die inwerken op de nieren, de lever, het hart en de ademhaling hebben indirect een gunstige invloed op het gevoelsleven. Er zijn kruiden die een specifieke werking hebben op emotioneel vlak en zijn uitzonderlijk rustgevend. Ze werken in op het parasympatische zenuwstelsel, het hormoonstelsel en de hersenen, vooral op het limbisch systeem waar al onze emoties geregeld worden. De wisselwerking tussen het fysieke en het psychische is kenmerkend voor ons gevoelsleven. We vermelden enkele kruiden die gerekend worden tot de kruiden voor de ziel.

Kamille
Kamille heeft een breed werkingsspectrum en werkt zowel op fysiek als emotioneel vlak. Verdrijft het gevoel van eenzaamheid, versterkt de wilskracht, remt gemakzucht af, doet verlegenheid afnemen en verhoogt assertiviteit. Helpt bij heimwee, roekeloosheid en zorgt voor vrolijkheid.

Salie
Salie helpt bij mensen die voortdurend op zoek zijn naar aandacht en waardering of die uitgeput en krachteloos zijn. Helpt ook bij verlegenheid of die hun introverte levenshouding willen doorbreken. Voor hen die realiteitszin missen, niet met beide voeten op de grond staan en soms een te rijke fantasie hebben.

Basilicum
Basilicum is meer dan een heerlijk keukenkruid, helpt uitstekend bij verteringsproblemen, winderigheid en voorkomt gisting. Heeft een rustgevende werking op het verteringsstelsel, verdrijft angst die gemakkelijk op de maag slaat. Men stelt zich ontvankelijker open en neemt sneller initiatieven.

Hartgespan
Hartgespan is een ideaal kruid als emoties en stress het hart belasten. Het is een uitgesproken angstremedie, vooral angst om zijn vrijheid te verliezen of vernederd te worden, maar ook tegen faalangst. Dit kruid wordt niet gebruikt bij zwangerschap.

Passiebloem
Passiebloem is een pijnstillend kruid en wordt gebruikt bij zenuwpijnen, gordelroos, astma en slaapproblemen. Werkt goed bij angst, emotionele klachten tijdens de menopauze, concentratieproblemen, nervositeit en als men moeilijk tot rust komt. Niet te gebruiken tijdens zwangerschap.

Hebt u belangstelling voor kruiden en kruidenmiddelen, volg dan de opleiding Herborist. Avondopleiding in Antwerpen, Gent en Maastricht en dagopleiding in Genk. De opleidingen Fytotherapeut en Aromatherapeutzijn gericht op het toepassen van kruiden en etherische oliën, afkomstig van aromatische kruiden, bij het behandelen van ziektes, het activeren van de gezondheid en het ondersteunen van psychische en emotionele problemen. Beide avondopleidingen zijn zowel gericht op eigen gebruik binnen het gezin alsook bij therapeutische toepassingen en gaan door in Gent en Maastricht.
Voor meer informatie: www.europeseacademie.be