Josina De Vries uit Munsterbilzen (Belgisch-Limburg) vierde onlangs haar 105de verjaardag. Ze woont in een rusthuis. Deze kwieke dame heeft haar eigen methodes om gezond oud te worden. Iedere dag doet ze haar gymnastiekoefeningen en gaat twee keer per dag een half uurtje wandelen. Ze speelt al 87 jaar lang elke dag piano. Bewegen is de sleutel tot gezondheid en een hoge leeftijd. Daarmee bevestigt ze wat veel onderzoekers beweren. Haar kinderen, kleinkinderen en de 21 achterkleinkinderen houden veel contact met haar, want een actief sociaal leven is een belangrijk aspect om een hoge leeftijd te bereiken. Veel ouderen verliezen het sociaal contact en vereenzamen en verkommeren. Josina De Vries is afkomstig uit Nederland, maar woont al vele jaren in Belgisch-Limburg. Zij is met haar man actief geweest in het zakenleven. Pas op haar negentigste is ze gestopt met autorijden. Vanuit haar glashelder geheugen herinnert zij zich hoe de wereld in haar leven is veranderd. Ze heeft alles meegemaakt, muziek uit de radio, de wasmachine, televisie, telefoon, auto, computer enz. en ze heeft ook twee oorlogen overleefd. Ze volgt via tv de actualiteiten, de dreigende onrust in de wereld en de vluchtelingencrisis. Ze leeft nog volop in de wereld van vandaag.

 

Josina hecht veel belang aan beweging en is daarvoor fysiek nog goed in orde. Ze is voldoende gemotiveerd, heeft discipline en haar leven is goed gepland zodat er geen plaats is voor chaos. Josina denkt dat zij haar goede geheugen te danken heeft aan de belangstelling voor muziek. Pianospelen is goed voor de hersenen, denkt zij. Zij speelt iedere dag een half uur piano. Langer wil ze niet omdat ze denkt dat sommige bewoners dat niet graag hebben. Respect voor anderen is eveneens een belangrijk aspect in haar leven. Iedere dag staat er een glaasje wijn op tafel. Josina heeft veel humor en is positief ingesteld. Het is uitzonderlijk dat een mens zo oud wordt en nog in zo’n goede fysieke en psychische conditie verkeert. Zij heeft ongetwijfeld uitzonderlijk goede genen, een sterk gestel en een onberispelijke levenswijze, maar vooral haar positieve ingesteldheid is doorslaggevend. Zij heeft bij haar geboorte ongetwijfeld veel goede kwaliteiten meegekregen, maar ze is er bewust of onbewust ook op een uitzonderlijke goede manier mee om gegaan. De eigen inbreng is altijd doorslaggevend. Er zijn mensen die met veel minder hun leven zijn gestart en toch oud zijn geworden doordat ze hun gezondheid goed hebben verzorgd.

 

Niet iedereen die over goede genen en een sterke constitutie beschikt, is oud geworden. Josina heeft blijkbaar haar weg gevonden om de uitzonderlijke kwaliteiten die ze heeft meegekregen in goede banen te leiden. Er doen zich soms omstandigheden voor die nu eenmaal een negatieve invloed hebben op de levenskwaliteit. Denk maar even aan een ongezond beroepsleven, milieuvervuiling, tegenslagen, conflicten enz. Mensen moeten vaak opboksen tegen allerlei weerstanden die aan hun energie vreten. Niemand heeft een vaste formule om oud te worden. Uit het lange leven van Josina kunnen we alvast afleiden dat beweging, het beoefenen van een hobby, een positieve ingesteldheid, matigheid, tevredenheid en vooral enthousiasme en creativiteit ongetwijfeld bijdragen aan een betere gezondheid en de kans op een hoge leeftijd vergroten. Er is op dit ogenblik een relatief grote groep van honderdjarigen en dat wekt de indruk dat we steeds ouder worden. Maar is dat wel zo? Nog nooit eerder werd de gezondheid van de mens zo zwaar bedreigd als in deze supermoderne tijd. Dat lijkt een contradictie. De huidige generatie wordt niet ouder, ook al spreken bepaalde statistieken dat tegen. Laten we ons niet misleiden en realistisch blijven.

 

De invloed van de milieuvervuiling heeft men te lang onderschat. Het is niet omdat er door een beek of een riviertje weer schoon water vloeit en er weer vissen in leven, dat het milieu gered is. De opwarming van de aarde is, net als het smelten van de poolkappen, een feit. De zeespiegel stijgt en steeds meer diersoorten zijn met uitsterven bedreigd. De milieuvervuiling heeft een enorm impact op deze gigantische natuursystemen en dus ontsnapt de mens als kwetsbaar wezen hier niet aan. Nog nooit eerder waren er zoveel artsen en zorgverleners. Ziekenhuizen zijn mastodonten van instellingen geworden, het slikken van medicijnen behoort tot de dagelijkse bezigheid van veel mensen. Ondanks de positieve vooruitgang en de vele successen bij het behandelen van kanker moeten we toegeven dat steeds meer mensen kanker krijgen. Alzheimer en andere vormen van dementie nemen van dag tot dag toe. Op de dag dat er alleen nog elektrische auto’s rondrijden, energieneutrale huizen worden gebouwd, er minder chemische stoffen in omloop zijn, er meer thuis dan op kantoor wordt gewerkt, er een nieuwe mentaliteit ontstaat en de commerciële druk afneemt zal de lucht weer opentrekken. Dat gaat ongetwijfeld invloed hebben op onze gezondheid en zal de kans om oud te worden verhogen. Laten we vooral onthouden dat we zelf veel kunnen doen om ondanks alles toch gezond te blijven en een hoge leeftijd kunnen bereiken.