+32-(0)89 355246

Help jezelf cursussen

Help jezelf cursussen
Je bevrijden van ongemakken en klachten

Naast de vier opleidingen, de vele open cursussen en de vijf e-cursussen in de vorm van kortlopende opleidingen biedt de vzw Europese Academie voor natuurlijke gezondheidszorg eveneens een vijftal ‘Help jezelf cursussen’ in de vorm van E-cursussen aan .

Veel mensen kampen met allerlei ongemakken of klachten op emotioneel, psychisch of fysiek vlak. Ieder mens bezit een zelfgenezende kracht die op natuurlijke wijze of met natuurlijke middelen kan versterkt worden. Maak er gebruik van om je persoonlijkheid te versterken en je fysieke klachten te overwinnen. Een ‘Help jezelf cursus’ is veilig en verantwoord omdat je onder begeleiding zelf initiatieven neemt. Zelfs bij een medisch probleem is het zinvol om het genezingsproces zelf extra te ondersteunen.

Digitale mogelijkheden

We leven in een digitaal tijdperk met vele nieuwe mogelijkheden. Vanuit je zetel, zonder je te verplaatsen en op het ogenblik dat het je past, volg je op het scherm een ‘Help jezelf cursus’. Je wordt individueel begeleid en je maakt dag en nacht gebruik van digitale mogelijkheden zoals informatie, adviezen, controle, evaluatie, therapeutische hulp enz. Je opdrachten voer je uit in je eigen ritme, op het ogenblik dat het je past en je het aankunt. Nergens is er dwang. Je bepaalt alles zelf binnen de aangegeven periode, die je kunt verlengen zonder bijkomende kosten. Een probleem lost men op door orde te scheppen in de chaos. Een groot voordeel van een ‘Help jezelf cursus’ is de discretie, je doet het onopgemerkt en je valt er niemand mee lastig. We bieden de volgende ‘Help jezelf cursussen’ aan:

 • Stress kan je gemakkelijk overwinnen!
  Door het stress- en ontspanningsmechanisme te herstellen
 • Ja, ik stop met roken.
  Zet er nu een punt achter
 • Burn-out overwinnen
  Laat je niet opbranden!
 • Depressie hoeft niet zolang te duren
  Op eigen kracht kun je weer jezelf zijn
 • Opkomen voor jezelf
  In elke situatie

Stress kan je gemakkelijk overwinnen
Door het stress- en ontspanningsmechanisme te herstellen

Stress is overal in deze jachtige samenleving aanwezig en heeft een vernietigende werking op je welbehagen, je emotionele en fysieke leven. Het uit zich zowel in je privéleven als op de werkvloer. Door verzwakking van de immuniteit wordt je vatbaar voor allerlei kwalen. Stress kun je niet ontlopen, je moet er tegen bestand zijn en dat kan door het volgen van deze ‘Help jezelf cursus’. Je haalt weer diep en ontspannen adem, je laat je spieren los en het bloed stroomt door heel je lichaam zodat je geniet van een aangenaam warm gevoel. Je slaapkwaliteit verbetert meteen, want je kunt de drukke dag weer afsluiten en al je spanningen loslaten. We beginnen eerst met het afnemen van een persoonlijkheidstest en daarna een stresstest zodat uw begeleider je precies kan inschatten om je te begeleiden en bij te sturen.

Duur: 6 leseenheden
Lesgeld: 180 euro
Startdatum: zelf te bepalen
Inschrijving: via e-mail

Ja, ik stop met roken.
Zet er nu een punt achter!

Stoppen met roken is nog nooit zo eenvoudig geweest. De Beniro-methode is uniek omdat je zonder veel bijwerkingen definitief kunt stoppen met roken. Wat je eerder niet lukte, lukt je nu wel omdat de aanpak anders is. Na het stoppen met roken herstellen de longen, de luchtwegen en de bloedvaten zich snel. Je wordt weer fit en vitaal en je spaart heel veel geld uit. Je omgeving is trots op je en is je vooral dankbaar dat je de knoop eindelijk hebt doorgehakt. Er is één nadeel, onze cursisten vinden het achteraf jammer dat zij niet eerder zijn gestart.

Studiebelasting: 5 leseenheden
Duur: slechts 5 à 6 weken
Lesgeld: 150 euro (daar koop je weinig sigaretten mee!)
Startdatum: zelf te bepalen
Inschrijving: via e-mail

Burn-out overwinnen
Laat je niet opbranden!

Burn-out betekent letterlijk ‘opbranden’ en is een stoornis die voorkomt bij mensen die hun job altijd graag hebben uitgevoerd en een te grote verantwoordelijkheid hebben gedragen. Meestal is men vergeten voldoende rustpauzes in te bouwen. Je bent je levensritme verloren, je vergaloppeert je, er is geen rem meer en uiteindelijk lig je in een knoop die altijd strakker wordt aangetrokken. Je verliest je innerlijk evenwicht en dat is voor iedereen verschillend. Het symptoombeeld is zeer complex en gaat van lichamelijke, emotionele en geestelijke uitputting. Je trekt je terug uit de activiteiten die je vroeger met veel enthousiasme, engagement, plezier en vreugde hebt beleefd. Je verliest je sociale vaardigheden en je trekt je terug. Je verliest je fysieke welzijn, lijdt zwaar aan energieverlies en uitputting.
Het succes van deze ‘Help jezelf cursus’ ligt in de totale aanpak en in de individuele begeleiding vanuit een persoonlijkheidsanalyse die vooraf digitaal wordt afgenomen. In drie maanden tijd ben je er weer bovenop omdat je nu je eigen gevoelens, wensen en behoeften herontdekt hebt. Genezen van burn-out betekent dat je jezelf, je talenten en competenties beter in handen krijgt dan voorheen. Je kwetsbare kant wordt nu je sterke kant omdat je uit ervaring leert.

Studiebelasting: 6 leseenheden
Duur: 3 maanden, kan verlengd worden zonder bijkomende kosten.
Lesgeld: 180 euro
Startdatum: zelf te bepalen
Inschrijving: via e-mail

Depressie hoeft niet zolang te duren
Op eigen kracht kun je weer jezelf zijn

Depressie mag niet met burn-out verward worden, ook al lijken sommige symptomen op elkaar. Depressie is een stemmingsstoornis die samenhangt met de persoonlijkheid en ingesteldheid en heeft andere oorzaken. Bij een depressie is men verdrietig, lusteloos, somber, neerslachtig of geprikkeld. Je hebt geen zin meer in de dingen die je eerder graag deed, of je beleeft er minder plezier aan. De sombere stemming duurt gedurende het grootste deel van de dag. Sommigen worden mager, anderen kennen een gewichtstoename. Omdat er geen vooruitzichten op verbetering zijn, krijg je een gevoel van wanhoop en uitzichtloosheid. Dat hoeft niet. Een depressie kun je best op eigen kracht overwinnen door in je gevoelsleven weer beweging te brengen. Dat is precies het doel van deze ‘Help jezelf cursus’ maar ook het succes omdat je van buitenaf de nodige impulsen krijgt.
Je heb immers een stimulans en energie nodig om uit die diepe put te kruipen. Je gevoelsleven is afgekoeld en innerlijke eenzaamheid maakt je ongelukkig, daarom heb je warmte nodig. Inzicht in je eigen problematiek, in je gevoelsleven en je persoonlijkheid zorgen er voor dat je vrij snel de donkere wolken voorbij ziet drijven zodat het heldere licht de duisternis verdrijft. De ‘Help jezelf cursus’ zorgt er voor dat je weldra het leven totaal anders ervaart omdat je psychische weerstand is versterkt. Je ontwaakt uit je diepste ellende en geniet van het leven als nooit voorheen. Ontdek de zelfgenezende kracht in jezelf want alleen die kan je helpen. Je hebt alleen begeleiding nodig en die krijg je in deze ‘Help jezelf cursus’.

Studiebelasting: 6 leseenheden
Duur: 3 maanden, kan verlengd worden zonder bijkomende kosten.
Lesgeld: 180 euro
Startdatum: zelf te bepalen
Inschrijving: via e-mail

Opkomen voor jezelf
In elke situatie

O: Ben je niet in staat om duidelijk te vragen wat je wil of nodig hebt?
O: Mis je zelfvertrouwen om te zeggen wat je voelt?
O: Weet je niet waar je persoonlijke grenzen liggen of durf je die niet aan te geven?
O: Heb je het moeilijk om aan anderen hulp te vragen?
O: Voel je je verantwoordelijk voor de gedachten, gevoelens en daden van anderen?

Als je drie van deze vijf vragen met ‘ja’ beantwoordt, komt je niet op voor jezelf. Je bent niet assertief omdat je voortdurend voor onopgeloste problemen komt te staan die je leven moeilijk maken en dat is jammer. De oorzaak ligt in je persoonlijkheid en dus in je genen. Dat betekent niet dat je voor de rest van je leven zo door het leven moet gaan. Door deze ‘Help jezelf cursus’ leer je de zwakke en de sterke kanten van je persoonlijkheid kennen. Er zit voldoende energie en competentie in je opgeslagen die je kunt benutten om op te komen voor jezelf, je faalangst te overwinnen, je persoonlijkheid te versterken en vooral jezelf te zijn.
Deze ‘Help jezelf cursus’ vertrekt vanuit een ontdekkingstocht naar je persoonlijkheid die we met een ‘persoonlijkheidsanalyse’ snel in kaart brengen. Je sterke kanten worden nu nog door je negatieve levenshouding onderdrukt en voeden je faalangst. Door inzicht te krijgen in jezelf ontdek je niet alleen je zwakke, maar ook je sterke kanten. Het zijn de sterke kanten die voor de nodige energie zorgen waardoor je een sterke persoonlijkheid ontwikkeld. Dat kost aanvankelijk wat moeite en een beetje discipline, maar discipline wordt snel een gewoonte die overgaat in spontaniteit. Schaamte en blozen nemen snel af en dat oncomfortabel gevoel verdwijnt al na enkele weken helemaal. Je wordt een ander mens zonder je eigenheid op te geven. Je welzijn en welbehagen worden erdoor versterkt.

Studiebelasting: 6 leseenheden
Duur: 3 maanden, kan verlengd worden zonder bijkomende kosten.
Lesgeld: 180 euro
Startdatum: zelf te bepalen
Inschrijving: via e-mail

Het verloop van een ‘Help jezelf cursus’
Lees aandachtig de introductie bij iedere ‘Help jezelf cursus’. Herken je hierin en vind je dat een dergelijke E-cursus je kan helpen, aarzel dan niet en neem een beslissing. Alleen jij kan beslissen omdat jij beslist om je probleem op te lossen. Niemand kan dat voor je doen. Indien je meer informatie nodig hebt om een beslissing te nemen, vraag het ons via e-mail. Van iedere E-cursus beschikken wij over een uitgebreide folder.

Zodra je bent ingeschreven en het lesgeld is overgemaakt, krijg je de nodige instructies en weet je hoe de ‘Help jezelf cursus’ verloopt en wat er van je wordt verlangd. Bij iedere cursist wordt een ‘persoonlijkheidsanalyse’ gemaakt aan de hand van een digitale test. Eenvoudig, maar heel nauwkeurig. Omdat we je persoonlijkheid geanalyseerd hebben, kennen we je sterke en mindere sterke kanten en is het mogelijk om je individueel te begeleiden en adviezen aan te reiken. Het is de begeleiding die doorslaggevend is. Na iedere les, vul je een eenvoudig digitaal evaluatieformulier in zodat je begeleider een idee krijgt over je evolutie en meteen weet waar je moet bijgestuurd worden en welke doelen al bereikt zijn. Indien blijkt dat je minder goed evolueert, wordt de oorzaak opgespoord en wordt je extra hulp aangeboden.

Indien na de vooropgestelde periode zou blijken dat je meer tijd nodig hebt, wordt deze verlengd zonder bijkomende kosten. We doen opmerken dat de Europese Academie voor natuurlijke gezondheidszorg een door de overheid erkende vzw is, dit betekent een Vereniging Zonder Winstoogmerk. Het is een vereniging met rechtspersoonlijkheid die haar vakkennis, activiteiten en middelen verenigt met een doel dat geen winstbejag is. Een vzw is nooit een onderneming en kent geen commercieel doel. Je kunt je volle vertrouwen in ons stellen, we zijn er om je te helpen.