a3aa2

 

 

De volle maan en het levensritme

 

Eén van de meest bekende mythen is dat er bij volle maan méér kinderen worden geboren. De volle maan heeft een sterkere aantrekkingskracht waardoor de kans bestaat dat de geboorte lichtjes wordt vervroegd. Het aantal zwangerschappen wordt er niet door bepaald. Bij volle maan zijn kinderen meestal lastig en geraken, net als hun ouders, geïrriteerd. Zij voelen zich anders. De invloed van de maan op het leven op aarde is wetenschappelijk aangetoond en wordt bevestigd door ebbe en vloed. Het is opvallend dat bij volle maan meer inbraken gebeuren, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de dieven dan geen kniplamp nodig hebben. Er is wel een verminderde vaststelling van letsels door geweld. Er is zelfs kans dat de beurskoersen met 6% dalen op dagen met volle maan. Het is ook correct dat mensen minder lang slapen tijdens de nachten met volle maan. Ruim 70% van de mensen slaapt dan zes uur of langer, normaal is dat 83%. Het slaapmechanisme is afgestemd op licht en donker waarbij de stof melanine een rol speelt. De productie van melanine houdt op als er voldoende licht aanwezig is en dat geldt blijkbaar ook voor het maanlicht.

 

De invloed van de maan op mens, dier en plant toont mooi aan dat er een kosmische verbinding is. We zijn immers een schakel tussen aarde en kosmos. Omdat de mens het contact met de natuur verloren is, ondergaat hij niet meer bewust al deze invloeden en dat is jammer. Dat heeft zijn weerslag op onze gezondheid maar ook op ons geluksgevoel. We moeten opnieuw het ritme van de natuur ontdekken, leven volgens het dag- en het nachtritme, het ritme van de seizoenen. Deze invloeden zijn erg groot. De chronobiologie, de wetenschappelijke discipline die zich met het levensritme bezig houdt, heeft interessante vaststellingen gedaan. Aan de hand van deze onderzoeken heb ik een orgaanklok ontwikkeld, zodat u de positieve maar ook negatieve invloeden van uur tot uur op uw organen kunt aflezen. Zo heeft men vastgesteld dat het hart tussen 8 en 10 uur het meest belast wordt en dat in deze tijdspanne vrij veel hartinfarcten plaats vinden. Wie een zwak hart heeft doet er goed aan om deze periode anders in te richten. De Chinezen hebben al tweeduizend jaar geleden een orgaanklok ontwikkeld, maar die is achterhaald, vandaar dat ik het nodig vond deze bij te stellen.

 

Wilt u meer weten over het levensritme beveel ik u mijn brochure ‘Het levensritme ‘ aan.