Het is vreemd dat mensen zo weinig over zichzelf weten. Nochtans is dit nodig om de vele goede kwaliteiten die men bezit te ontwikkelen en de minder goede bij te sturen omdat dit de sociale omgang met anderen bevordert. Hoe beter men zichzelf kent, hoe gemakkelijker het is om anderen te doorgronden en tot betere intermenselijke relaties te komen. In het verleden heeft men te veel het accent gelegd op opvoeding, onderwijs en maatschappelijke invloeden. Men is echter vergeten dat de persoonlijkheid bij ieder mens genetisch is bepaald. Vergelijk uzelf met uw ouders, uw broers en zussen of andere bloedverwanten en u zult heel veel gelijkaardige persoonskenmerken terugvinden wat ook geldt voor uw uiterlijke kenmerken. De lange of korte neus, de kleine of grote oren, de brede of smalle mond, heupen enz. De moderne genetica bevestigt wat men al eeuwenlang weet, namelijk dat onze persoonlijkheid uit uiterlijke kenmerken af te lezen is. Eeuwenlang werd de typologie van de vier temperamenten met succes toegepast. Opvoeding, leefregels en persoonlijkheidsontwikkeling zijn belangrijk, maar men moet vertrekken vanuit het ware ik. Pas dan is het mogelijk om zichzelf te zijn en het beste uit zichzelf te halen.

De typologie van de vier temperamenten werd ontwikkeld door de Romeinse arts Galenus in de eerste eeuw na Christus. Na bijna 2.000 jaar werd deze methode geactualiseerd vanuit de genetica, de moderne psychologie en de menswetenschappen en werd ze een bruikbare en efficiënte methode. Men vertrekt vanuit de universele wetmatigheid dat er in de natuur analogieën zijn, dit wil zeggen dat er overeenkomsten zijn tussen persoonskenmerken en de eigenschappen van de vier elementen: Vuur, Water, Lucht en Aarde. Mensen die tot het Vuurtype behoren, bezitten een overvloed aan het element Vuur. Ze zijn gedreven, idealistisch ingesteld, gaan doelbewust met alles om, maar zijn soms gemakkelijk boos, driftig, agressief. Tegenover het Vuurtype staat het Watertype, een koude type dat naar binnen is gekeerd, erg gevoelig, zacht van inborst en altijd bereid om anderen te helpen. Een negatief Vuurtype heeft te veel Vuur en te weinig Water, terwijl een negatief Watertype te veel Water en te weinig Vuur heeft. Het komt er op aan om dit bij te sturen.

Aan de andere kant hebben we het Luchttype en het Aardetype. Het Luchttype herkennen we gemakkelijk aan zijn slanke, atletische lichaamsbouw. Dit type is heel beweeglijk, snel in denken en handelen, heeft een rijke fantasie en relativeert alles heel gemakkelijk door van zijn problemen probleempjes te maken. Het Luchttype gaat luchtig en vrolijk door het leven. Het zijn creatieve mensen met een onrustige ziel. Het Aardetype is zijn tegenpool en staat met beide voeten op de grond, is realistisch ingesteld en hecht belang aan veiligheid en zekerheid. Dit type is erg trouw, beleefd, houdt zich aan regels, plant alles en wijkt daar niet vanaf. Het Aardetype kan afstandelijk zijn, hecht zich gemakkelijk vast aan tradities en verandert niet graag. Het zijn harde werkers met een groot verantwoordelijkheidszin maar een beetje te ernstig.

 

Iedereen draagt de vier elementen in zich

Als u deze kenmerken per element hoort, herkent u daarvan verschillende die bij u van toepassing kunnen zijn. Dat is logisch omdat we de vier elementen in ons temperament meedragen, maar in een bepaalde verhouding. We spreken van een Vuurtype als het element Vuur domineert en van een Watertype als het element Water sterk aanwezig is. Deze elementen beïnvloeden elkaar. Zo zal het element Water het element Vuur afkoelen en het element Lucht zal het Vuur aanwakkeren. Het element Aarde brengt rust en orde in het leven van het Luchttype. Aan de ene kant gaan we een persoonlijkheid nauwkeurig kunnen analyseren en aan de andere kant weten we hoe we een persoonlijkheid kunnen bijsturen.     

 

Het bepalen van het temperament

Door middel van eenvoudige, maar goed ontwikkelde testen is het mogelijk om de samenstelling van een temperament of persoonlijkheid nauwkeurig te achterhalen. De vragen zijn zodanig geformuleerd dat u zichzelf daarin herkent of helemaal niet. We werken met situaties zodat u zelf aanvoelt hoe u in dergelijke omstandigheden daarop reageert. Uit die reacties leidt men gemakkelijk het element af. Een eenvoudig optelsommetje bepaalt het percentage per element. Tijdens een gemoedelijk gesprek met om het even wie, achterhaalt u in een oogopslag iemand zijn persoonlijkheid. U leert uzelf en de anderen beter kennen wat het leven een flink stuk gemakkelijker en begripvoller maakt.

 

Open cursus of opleiding

Omdat het vak Typologie zo belangrijk is, komt het als basisvak voor in alle opleidingen, behalve bij de opleiding Herborist. U kunt Typologie uiteraard volgen als open cursus, los van een opleiding. Na een theoretische inleiding start men meteen met praktische toepassingen. U moet de vier elementen leren aanvoelen en vervolgens deze in de juiste verhouding achterhalen. U ontdekt niet alleen uzelf, maar alle mensen die u omringen, zowel kinderen als volwassenen zoals vrienden en collega’s. Als u de Typologie onder de knie hebt, kunt u de stap zetten naar de Fysionomiek of de Gelaatkunde om het temperament te bepalen aan de hand van de uiterlijke kenmerken. De mens is een ‘fascinerend wezen’ en deze leert u nu doorgronden.

 

Praktische gegevens 

 

Aantal leseenheden: 8 (24 lesuren)
Lesgeld: 180 euro
Avond: 19.15 tot 22.00 uur.

Dag: voormiddag (vm) 9.30 tot 12.15 uur en  namiddag (nm) 13.30 tot 16.15 uur.

 

Antwerpen

Gent

Leuven

Maastricht

Avondopleiding

Dinsdag, 7 oktober

Dinsdag, 14 oktober

Zaterdag, 18 oktober (nm)

Dinsdag, 4 november

Zaterdag, 15 november (nm)

Dinsdag, 18 november

Dinsdag, 9 december

Zaterdag, 17 januari (vm)

 

Dagopleiding

Donderdag, 9 oktober (vm)

Donderdag, 16 oktober (vm)

Donderdag, 23 oktober (vm)

Donderdag, 13 november (vm)

Donderdag, 20 november (vm)

Donderdag, 4 december (nm)

Zaterdag, 13 december (vm)

Donderdag, 8 januari (vm)

Avondopleiding groep 1

Donderdag, 2 oktober

Donderdag, 9 oktober

Zaterdag, 18 oktober (nm)

Donderdag, 23 oktober

Zaterdag, 8 november (nm)

Donderdag, 20 november

Donderdag, 4 december

Donderdag, 18 december

 

Avondopleiding groep 2

Zaterdag, 4 oktober (vm)

Donderdag, 16 oktober

donderdag, 6 november

Donderdag, 13 november

Zaterdag, 22 november (vm)

Donderdag, 27 november

Zaterdag, 6 december (vm)

Zaterdag, 10 januari (vm)

Avondopleiding groep 1

Zaterdag 4 oktober (vm)

Zaterdag 18 oktober (vm)

Dinsdag 21 oktober

Dinsdag 4 november

Donderdag 27 november

Zaterdag 29 november (vm)

Zaterdag 13 december (nm)

Dinsdag 16 december

 

Avondopleiding groep 2

Donderdag 2 oktober

Donderdag 9 oktober

Donderdag 16 oktober

Zaterdag 18 oktober (nm)

Donderdag 6 november

Donderdag 20 november

Donderdag 4 december

Zaterdag 13 december (nm)

Avondopleiding

Donderdag, 9 oktober

Zaterdag, 11 oktober (nm)

Zaterdag, 8 november (nm)

Donderdag, 13 november

Zaterdag, 22 november (nm)

Donderdag, 27 november

Zaterdag, 29 november (vm)

Zaterdag, 13 december (nm)