Gelaatkunde is een eeuwenoude methodiek die o.a. door Hippocrates in de vijfde eeuw voor Christus al werd beoefend. Tot voor kort werd gelaatkunde (fysionomiek) vrij gevoelsmatig benaderd en hield men zich vooral bezig met gelaatsuitdrukkingen, de uitstraling en de gemoedstoestand die daaruit kan afgeleid worden. Er werd uitsluitend rekening gehouden met de variabele of veranderlijke verschijnselen. De vzw Europese Academie voor natuurlijke gezondheidszorg heeft de fysionomiek grondig herzien en vanuit een wetenschappelijke achtergrond benaderd. Al vijfentwintig jaar werd deze nieuwe methode op tienduizenden personen toegepast. Het is een feit dat de morfologische structuren, die verantwoordelijk zijn voor de gelaatsstructuur, de gelaatsuitdrukking, de uitstraling en de gemoedstoestand, genetisch zijn vastgelegd. De hele persoonlijkheid (temperament) kan men met enige ervaring van het gelaat aflezen. Het gelaat wordt door de schedel bepaald en heeft daardoor een vrij constante waarde. De symmetrie is heel belangrijk alsook de verhouding tussen de onderlinge delen van het gelaat. De afstand van de pupillen wordt als referentie aangehouden. Vanuit deze basisgegevens is het mogelijk om een gelaat exact te analyseren en te interpreteren.

 

Wetenschappelijke onderbouwing

Aan de Universiteit van Leuven is men erin geslaagd om vanuit DNA, afkomstig van een huidschilfer of een spriet haar het gelaat te reconstrueren. Dat biedt nieuwe mogelijkheden bij forensisch onderzoek. Dieven laten gemakkelijk DNA sporen achter zodat men daaruit een gezicht kan reconstrueren in plaats van robotfoto’s te maken op basis van getuigen. De wetenschappelijke doorbraak op dit vlak bevestigt dat gelaatkunde wel degelijk een gefundeerde en betrouwbare methodiek is. Uiteraard gaan we omgekeerd te werk. We vertrekken immers vanuit uiterlijke kenmerken die genetisch zijn vastgelegd. Door middel van observatie dringen we door tot de persoonlijkheidsstructuren van mensen. Fysionomiek heeft een bijzondere grote waarde bij een intakegesprek. De persoon die we ondervragen zit voor ons en aan het gelaat lezen we zoveel gegevens af zodat de vraagstelling daarop gericht wordt. We zien meteen of iemand een agressief persoon, geduldig of ongeduldig, eerder zwijgzaam of praatziek is. Tijdens het intakegesprek zoeken we eerder naar de bevestiging van onze sterke vermoedens. Cliënten zijn verrast dat men tijdens een relatief kort gesprek een hele persoonlijkheid analyseert, terwijl de hulpverlening daarop gericht is. Hierdoor wordt het mogelijk om individuele adviezen te verstrekken of behandelingen uit te voeren.

 

Mannen met mooie gezichten

In het Brits tijdschrift ‘New scientist’ verscheen een merkwaardige studie van de bekende bioloog Prof. Dr. Carles Soler van de universiteit van Valencia over het verband tussen de structuur van het gelaat van mannen en de kwaliteit van het sperma. Dit onderzoek toont aan dat de zaadkwaliteit van aantrekkelijke mannen hoger ligt dan het gemiddelde. Soler en zijn team onderzochten daarvoor 66 mannen op hun vruchtbaarheid. De wetenschappers fotografeerden het aangezicht van hun proefpersonen. Die foto’s werden voorgelegd aan 230 vrouwen. Zij beoordeelden de gezichten op aantrekkelijkheid en de mate waarin de mannen eventueel in aanmerking kwamen als potentiële levenspartner. Het resultaat luidde als volgt: kandidaten die bijzonder goed scoorden omdat ze mooi en aantrekkelijk overkwamen, bleken over een zaadkwaliteit te beschikken dat ver boven het gemiddelde ligt. Het besluit van de evolutiebiologen staat vast: vrouwen kiezen intuïtief de mannen uit die de grootste kans bieden op nageslacht.

 

Voor biologen is dit onderzoek niet vreemd. In de dierenwereld weet men dat vrouwelijke dieren heel kieskeurig zijn op de mannetjes en meestal onderworpen worden aan allerlei uitdagingen. Alleen mannetjes die aantonen dat zij sterk en krachtig zijn en niet hoeven onder te doen voor anderen komen in aanmerking om te paren. Ondanks onze culturele en mentale ontwikkeling, behoudt de mens nog enkele instinctieve en intuïtieve neigingen bij het maken van een bepaalde keuze, vooral als deze in verband staan met de basisbehoeften van het leven.

 

Zowel de universiteit van Leuven als die van Valencia tonen aan dat fysionomiek wetenschappelijk onderbouwd is. Het vak Fysionomiek behoort samen met Typologie tot de module persoonlijkheidsanalyse en komt voor in alle opleidingen, met uitzondering van de opleiding Herborist. Beide vakken kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd in de vorm van een open cursus (zie www.europeseacademie.be).

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Bomen en depressie

Inwoners van Londen die in straten met bomen wonen, hebben gemiddeld een lager verbruik van antidepressiva. Tot deze verrassende vaststelling kwamen onderzoekers van de universiteit van Exeter. Bomen scheppen een sfeer van rust, zorgen voor een zekere binding met de natuur terwijl het eentonig geruis van de bladeren tot gedachteloosheid leidt. De onderzoekers hebben geen andere factoren gevonden zoals werkloosheid of inkomen die invloed zouden kunnen hebben op het voorkomen van depressie.