ks26701998562u10350246u10012021
 
 

De weerspiegeling van uw persoonlijkheid

 

Het is erg prettig als u iemand tegenkomt of er een gesprek mee voert en meteen in een oogopslag de hele persoonlijkheid uit het gelaat kunt aflezen. Gelaatkunde, ook fysionomiek genoemd,  is een wetenschappelijke discipline die de menselijke persoonlijkheid bestudeerd vanuit uiterlijke kenmerken, eigenschappen en patronen van het gezicht. Dat lijkt nogal speculatief, maar dat is niet zo. Gelaatkunde is een wetenschap die steunt op genetica. Als u een foto van uzelf vergelijk met foto’s van uw ouders, ooms en tantes, grootouders of andere bloedverwanten, dan merkt u heel duidelijk dat u bepaalde delen van uw gezicht geërfd hebt. Zoals een hoog of laag voorhoofd, een lange of een korte neus, grote of kleine ogen, een brede of een smalle mond enz. Deze erfelijke kenmerken beperken zich niet tot het gelaat, maar gelden voor heel het lichaam. We spreken dan over constitutieleer.

 

U erft niet alleen fysieke kenmerken, maar ook persoonlijkheidskenmerken. Ongetwijfeld bent u tot de vaststelling gekomen dat u heel wat van uw persoonlijke eigenschappen overeenstemmen met die van familieleden. Deze persoonskenmerken zijn gekoppeld aan de fysieke vorm en uiterlijke kenmerken van de onderdelen van het gezicht. Mensen met vooruitstekende blozende wangen, grote ogen met een sterk doordringende blik en een brede mond zijn erg gedreven, hebben veel wilskracht, gaan recht door zee en hebben een extraverte instelling. Ze dragen hun hart op hun tong, zijn recht voor de raap en hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Zij lijden vaak aan hoge bloeddruk, transpireren veel en hebben altijd een warm, soms wel te warm gevoel. Ik hoef u niet te zeggen dat het hier gaat om een vuurtype. Deze kenmerken zijn universeel en komen bij alle mensen voor waarvan de gezichtsdelen overeenstemmen met een aantal specifieke eigenschappen.

 

Mensen met een rond gezicht, een korte neus, smalle mond, dikke lippen, kleine ogen met een afwezige blik horen tot het watertype en hebben precies de omgekeerde eigenschappen. Het zijn personen die naar binnen zijn gekeerd, ze hebben weinig wilskracht en zijn niet gedreven. Zij laten niet gemakkelijk het achterste van hun tong zien, ze zijn introvert. Dit type rekent men tot het gevoelstype, met weinig belangstelling voor de directe omgeving. Ze houden van stilte, zijn heel behulpzaam en kunnen moeilijk neen zeggen. Ze zijn steeds op zoek naar waarderen, naar een emotionele beloning voor al hun inzet. Ze houden gemakkelijk vocht vast en lijden daardoor aan overgewicht. Ze houden ook hun gevoelens vast en blijven gemakkelijk met problemen zitten.

 

Het klinkt misschien vreemd dat u al deze kwaliteiten van het gezicht kunt aflezen. Het gezicht is een open boek en daar kunt u ontzettend veel uit afleiden. In gerechtelijke labo’s experimenteert men momenteel om vanuit een toevallig en onbekend DNA profiel het gezicht     

van de vermoedelijke dader te reconstrueren. Het gelaat wordt bepaald door de schedel en heeft daardoor bij volwassenen vrij vaste kenmerken. Onder invloed van verkeerde voeding, het gebruik van bepaalde medicamenten of bij  ouder worden treden er veranderingen in het gelaat op. Deze zijn echter van ondergeschikt belang omdat de basisstructuur, die door de schedel wordt bepaald, weinig of niet verandert. In gerechtelijke kringen wordt het gelaat gereconstrueerd van schedels van onbekende slachtoffers. Het geboetseerde gelaat is een middel om tot identificatie over te gaan. Op die wijze werden verschillende zaken opgehelderd. 

 

Als u rondom u kijkt merkt u dat er mensen zijn met een smal hoofd, een hoog en smal voorhoofd, lange neus, grote oren die los staan van het hoofd en een smalle rechthoekige kin. Meestal horen deze mensen tot het smalle, slanke en sportieve type. Ze zijn heel beweeglijk, sporten veel, leggen gemakkelijk sociale contacten, spreken vlot en hebben een rijke fantasie. Zij houden van uitdagingen en nemen gemakkelijk risico’s. Ze staan op hun vrijheid en weten zich in alle netelige omstandigheden er uit te praten. Het gaat hier om het luchttype. De persoonlijkheid en de lichaamsbouw, en daardoor ook het gelaat, stemmen met elkaar overeen.

 

Zijn tegenpool is het aardetype. Dit type heeft een krachtige lichaamsbouw en het hoofd heeft eerder een vierkantige vorm. Een brede kin, een brede mond met opvallend dunne bovenlippen, de mondhoeken hangen af en de neus is krachtig en breed met ruitvormige neusvleugels. De ogen zitten gevangen onder de wenkbrauwen. Dit type heeft een droge huid en vertoont vrij vroeg rimpels en groeven. Het aardetype houdt van zekerheid en veiligheid, van een goede planning en heeft gevoel voor structuur maar ook orde en netheid. Het aarde- type is een perfectionist, een harde werker, houdt van concrete zaken, gezond verstand en laat zich niet gemakkelijk afleiden. Dit type heeft een hekel aan veranderingen en blijft daarom erg trouw aan tradities, gewoontes maar ook aan personen. Al deze persoonskenmerken stemmen overeen met uiterlijke, fysieke kenmerken in het gelaat.

 

Iedere mens bezit kenmerken van de vier elementen, maar in een bepaalde verhouding. Als het temperament van de ouders of grootouders dicht bij elkaar liggen, is de kans groot dat één bepaald element domineert. Liggen de kenmerken verder uit elkaar zullen meerdere elementen sterker vertegenwoordigd zijn.

 

Gelaatkunde biedt veel voordelen. U leert niet alleen uzelf bete
r kennen, u leert vooral met de anderen beter omgaan. Wie de gelaatkunde beheerst zal in een oogopslag zijn tegenstrever kennen. Men kent zijn gevoelige plekken, weet zeker wat men moet vermijden en wat men zeker niet mag vergeten om in zijn gunst te komen. Gelaatkunde kan overal, zowel in het privé leven als op professioneel vlak, worden toegepast.

 

Het lijkt moeilijk om de hele persoonlijkheid uit het gelaat af te lezen, maar dat is het niet. De kenmerken van het gelaat zijn zo duidelijk dat iedereen er op korte tijd mee vertrouwd geraakt en feilloos een gezicht kan analyseren. Uiteraard moet u wel vertrouwd zijn met typologie (zie typologie). Vanuit de typologie is de stap naar gelaatkunde erg klein en snel gezet.

 

Typologie en gelaatkunde kunnen u leren. Er worden open cursussen gegeven aan de vier campussen van de Europese Academie voor natuurlijke Gezondheidszorg (EANG). Aan de hand van modern studiemateriaal wordt u snel vertrouwd gemaakt met een fascinerende discipline die een echte verrijking voor u is. U kunt uiteraard ook een opleiding als VGL Consulent of als Gezondheidstherapeut volgen. In beide opleidingen hoort zowel typologie als gelaatkunde tot de basisvakken. Surf even naar www.europeseacademie.be of raadpleeg vrijblijvend de studiegids. Voor literatuur over dit onderwerp raadpleegt u de boekenlijst op deze blog.