Het ‘Dries-dieet’ werd door Jan Dries, een ervaren voedingstherapeut met internationale reputatie, ontwikkeld. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten op het vlak van voeding, biofotonenonderzoek en vele jaren praktische ervaring met het begeleiden van meer dan duizend kankerpatiënten werd dit dieet voortdurend bijgestuurd. Het is een doeltreffend dieet dat zo vaak succesvol werd toegepast en het vertrouwen van iedere kankerpatiënt waard is. In zijn boek ‘Er is nog HOOP als kanker toeslaat’ lezen we:

‘Wij moeten kanker anders leren zien, er anders mee omgaan en de moed hebben om aanvullende therapieën in te schakelen. Wie dat doet heeft een grotere kans om te genezen en de nevenwerkingen van chemotherapie en/of bestraling te beperken. Het kankerprobleem is uit zijn nauwe medische grenzen gelicht. Het is een complex probleem waarbij maatschappelijke factoren zoals industrialisatie, milieuvervuiling, levenswijze, stress, emotionele aandoeningen en vooral voeding een steeds duidelijker betekenis krijgen.’ 

De voedingsleer werd te lang analytisch en kwantitatief benaderd vanuit calorieën, eiwit, vet, koolhydraat, vitaminen en mineralen. De bezorgdheid ging enkel uit naar de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden (ADH). De essentie van de voeding is men helaas uit het oog verloren. De voedingsindustrie heeft dit sterk in de hand gewerkt door de vermelding op het etiket als enig referentiepunt voor kwaliteit te beschouwen. De vervaldatum lijkt voor de consument naast de prijs de belangrijkste informatie. De mens is totaal vervreemd van zijn oorspronkelijke voeding, terwijl een kankerpatiënt juist behoefte heeft aan een krachtige en opbouwende voeding.


Een andere benadering

Kanker is een complexe en levensbedreigende ziekte waardoor iedere kankerpatiënt aangewezen is op noodzakelijke medische behandelingen. De oncologie heeft enorme vooruitgang gemaakt, maar dat neemt niet weg dat iedere kankerpatiënt zich dagelijks moet voeden. Het ‘Dries-dieet’ levert wel degelijk een gunstige bijdrage aan het genezingsproces alsook aan de herstelperiode achteraf. 

Wetenschappers hebben vastgesteld dat de mens en dat geldt ook voor de dieren, geen licht en geen mineralen rechtstreeks kan opnemen, dat kunnen alleen de planten. De plant vangt via het proces van de fotosynthese licht op. Deze lichteenheden worden in wetenschappelijke kringen ‘biofotonen’ genoemd. Lichtenergie wordt in de plant voor een groot deel omgezet in chemische energie die voor de vorming van de nutriënten zorgen. Een gedeelte van dit licht blijft als biofotonen in de plant achter en activeert alle biochemische processen binnen de plant, maar ook binnen de vertering en stofwisseling van het voedsel bij de mens. Mineralen en spoorelementen zijn anorganische stoffen die via de wortels van de plant worden opgenomen om deel te nemen aan een organische structuur. Alleen langs deze weg kunnen mens en dier mineralen en spoorelementen tot zich nemen.

De Duitse fysicus Prof. Dr. Popp heeft gezegd: ‘De mens is geen calorieëneter maar een lichtzuiger.’ Of anders uitgedrukt, de mens voedt zich met licht, dat wil zeggen dat hij door middel van zijn voedingsmiddelen licht tot zich neemt. Biofotonen en inhoudsstoffen zijn zodanig met elkaar verbonden dat ze een eenheid vormen. Een nutriënt of voedingsstof kan alleen in energie worden omgezet als ze zelf voldoende energie bezit. Voedingsmiddelen beschikken over een aangepaste structuur om hun energie zo lang mogelijk vast te houden. Ongunstige omstandigheden bij het bewaren van voedingsmiddelen zorgen voor een verlies aan lichtenergie. Ieder verstoring van deze structuur zoals bij bewerking, hoge bereidingstemperaturen, industriële bereidingen enz. zorgen voor een aanzienlijk verlies aan biofotonen.

Steunend op deze vaststellingen kunnen we met grote zekerheid er vanuit gaan dat geïndustrialiseerde voeding, zoals ze te koop wordt aangeboden in de warenhuizen, van bedenkelijke kwaliteit is. Een voedingsmiddel of een voedingsproduct mag over voldoende inhoudsstoffen beschikken, maar als er te weinig lichtenergie aanwezig is, kan men er vanuit gaan dat de effectieve voedingswaarde ontoereikend is. Zowel in Europa als in Amerika eten de mensen daarom steeds grotere hoeveelheden voedsel om zich te voeden met zwaarlijvigheid als gevolg. Het is opvallend, maar zeer begrijpelijk dat kankerpatiënten die het ‘Dries-dieet’ volgen met een geringe hoeveelheid voedsel toekomen terwijl hun lichaamsgewicht stabiel blijft en bloedanalyses aantonen dat er geen tekorten zijn.

 

Een tijdelijk dieet

De lichtenergie maakt deel uit van de levenskracht van de voedingsmiddelen die op hun beurt de levenskracht van de mens ondersteunt. Bij iedere ziekte wordt de levenskracht aangetast en bij ieder genezingsproces wordt ze weer hersteld. Bij een acute kanker worden, zo lang de behandeling duurt, alle voedingsmiddelen rauw gegeten maar op een zodanige manier bereid en voorzien van de nodige aantrekkelijke sausjes, dat het dieet door haast iedereen gewaardeerd wordt. Meestal wordt het ‘Dries-dieet’ gedurende 3 à 6 maanden gebruikt, in uitzonderlijke gevallen iets langer.

Bij rauwe voeding zijn alle voedingsstoffen onaangetast, alle enzymen nog intact en is de hoeveelheid biofotonen vrij groot. Rauwe voedingsmiddelen worden in de beste omstandigheden verteerd omdat ons verteringsstelsel nog altijd op rauw voedsel is afgestemd, vertering is trouwens een enzymatisch proces. De tijdens de vertering vrijgekomen nutriënten zijn rijk aan biofotonen zodat de stofwisseling optimaal verloopt en er ontzettend veel energie vrijkomt. Rauw voedsel is erg hygiënisch en kent een antiseptische werking terwijl gekookt voedsel op relatief korte tijd vatbaar is voor bederf. Bij sommige kankerbehandelingen is een absolute steriliteit vereist en wordt ieder risico op besmetting vermeden, zelfs het gebruik van rauw voedsel, maar dat is een echte uitzondering.

Bij een chronische kanker of tijdens de herstelperiode wordt het dieet aangevuld met gekookt voedsel, niet omdat dit nodig is maar wel omwille van het sociale aspect dat nu eenmaal thuis hoort in onze voedingscultuur. Voedsel bestaat voor iedereen uit dampende kookpannen en warme gerechten. Voor iedere kankerpatiënt die met het ‘Dries-dieet’ start, is het aanvankelijk een aanpassing, hoewel niemand honger lijdt en men een onbeperkte hoeveelheid  mag eten. Na de eerste week verloopt de aanpassing rimpelloos. Het is vooral het gunstig verloop van het ziekteproces dat voor een goede motivatie zorgt. Na vier weken kan iedere arts aan de hand van een bloedanalyse vaststellen dat de kwaliteit van het bloed opvallend is verbeterd.


Een fruit-groente dieet 

Het ‘Dries-dieet’ bestaat uit twee fruitmaaltijden en een groentemaaltijd  aangevuld met noten, zaden, pitten, kwark, yoghurt, melkwei, olie enz. Dit dieet levert de nodige eiwitten, vetten en koolhydraten in de juiste verhouding en van hoge kwaliteit gezien ze niet door warmtebronnen zijn aangetast. In een rauwkostdieet gaat men bij bereidingen nooit boven de 40° C.  Daarnaast levert dit dieet een overvloed aan vitaminen, mineralen, ballaststoffen zoals ruwe vezels en is het bijzonder rijk aan kankerremmende stoffen. Er worden keukenkruiden en natuurlijke en gezonde zoete ingrediënten gebruikt. Door het feit dat alles rauw wordt gegeten is de vertering en stofwisseling zo optimaal dat de reële behoefte aan calorieën opvallend lager ligt dan bij een traditioneel voedingspatroon.

De mens bezit, ondanks zijn culturele evolutie, nog steeds een spijsverteringsstelsel dat aan alle fysieke kenmerken van een vruchteneter of fructivoor voldoet. Dit betekent dat vruchten zoals fruit, bessen, watervruchten, noten, zachte zaden en pitten voor de mens nog steeds de meest ideale voedingsmiddelen zijn. Groenten zijn, indien ze fijn zijn gesneden en met een kruidig oliesausje worden vermengd, een goede aanvulling op de twee fruitmaaltijden. Omdat kankerpatiënten meestal geen echte fruiteters zijn, wordt de groentemaaltijd erg gewaardeerd. Groenten, alsook een beperkt aantal zuivelproducten,  maken het dieet een stuk aangenamer. De hoeveelheid voedsel speelt geen doorslaggevende rol. De meeste patiënten eten in de beginfase erg veel omdat hun spijsverteringsstelsel zich moet aanpassen aan dit zuiver voedsel, bovendien eten ze meestal te snel. Na enkele weken stelt iedereen vast dat, door traag te eten en goed te kauwen, het verzadigingsgevoel sneller optreedt. Men is verrast dat men door minder te eten maar op een juiste manier en met uitzonderlijk goede voedingsmiddelen men veel meer uit zijn voedsel haalt.

 

Kankerremmende voedingsmiddelen

Van kruiden weet men al lang dat bepaalde inhoudsstoffen verantwoordelijk zijn voor de genezende werking. Nu komt men tot de vaststelling dat gelijkaardige stoffen, soms zijn het dezelfde, in voedingsmiddelen voorkomen en verantwoordelijk zijn voor de genezende werking van deze voedingsmiddelen bij bepaalde ziekten. De wetenschap bevestigt met hun onderzoeken wat de mens al eeuwenlang wist, namelijk dat bij een bepaalde ziekte sommige voedingsmiddelen hier een gunstige werking op hebben. Deze stoffen werden aanvankelijk fytochemicaliën of fytochemische bestanddelen genoemd, later secundaire plantenstoffen, supernutriënten of levende macromoleculen, steeds meer wordt de naam ‘bioactieve substanties’ of ‘bioactieve stoffen’ gebruikt.

Bioactieve substanties zijn biologische actieve verbindingen in planten die vaak terug te vinden zijn in de kleur- en smaakstoffen van de voedingsmiddelen. Deze stoffen zijn op de eerste plaats voor de plant bedoeld als verweringsstoffen tegen stresstoestanden en hebben verschillende beschermende functies tegen negatieve omgevingsfactoren. Zij dragen bij tot een gezonde groei en ontwikkeling van de plant en beschermen deze tegen allerlei ziekten, micro-organismen, insecten en ongedierte, schadelijke klimatologische invloeden of reageren langs chemische weg tegen allerlei vormen van stress. Zij trekken voor de plant nuttige insecten aan.

Deze beschermende functies worden via de voeding op de mens overgedragen. De specifieke werking, die uiteraard uitgaat van deze stoffen, is pas mogelijk door de aanwezigheid van andere stoffen met wie ze een organisme vormen. Ieder organisme is een levende structuur of entiteit die levensenergie of levenskracht bezit. Dit betekent dat de werking van bioactieve substanties afhankelijk is van de aanwezige biofotonen. Het is door dit licht dat deze genezende stoffen geactiveerd worden, met andere woorden er is geen werking mogelijk zonder lichtenergie. De in het ‘Dries-dieet’ geselecteerde voedingsmiddelen zijn niet alleen rijk aan bioactieve substanties maar tegelijkertijd aan biofotonen. Eenvoudig uitgedrukt kunnen we zeggen dat de kankercellen via deze bioactieve substanties voldoende licht ontvangen om kankercellen te vernietigen. Het gaat hier om een grote groep van polyfenolen zoals divers soorten flavonoïden, fenolzuren, stilbenen, cumarinen en lignamen maar ook terpenen, zwavelverbindingen, saponienen enz. Zij werken niet alleen in op kanker maar ook op virale en bacteriële infecties, schimmels en versterken de immuniteit.

  

Suiker

Men leest soms, vooral in verouderde literatuur, dat kankercellen zich met suiker voeden. Dat vraagt wel enige uitleg om verwarring te voorkomen. Suiker, in de vorm van koolhydraat, is de belangrijkste voedingsstof voor alle levende wezens. Dieren die tot de groep van de carnivoren worden gerekend, zoals een kat of een hond, krijgen via hun voeding zeer weinig koolhydraten binnen, maar maken hun suikers zelf aan uit vet. De mens kan dat ook bij gebrek aan suiker. Dat wijst nog eens op de onmisbare rol van suiker in het leven van de mens. 

In een gezonde voeding heeft de mens 1 deel eiwit, 2 delen vet en 5 à 7 delen koolhydraat nodig. We moeten een onderscheid maken tussen koolhydraten zoals deze in zijn diverse vormen voorkomen in voedingsmiddelen en ‘geïsoleerde suikers’ zoals deze door de industrie wordt voortgebracht. Geïsoleerde suikers zoals witte bietsuiker of bruine rietsuiker bevat voor 99% suiker en werden alle verwante stoffen verwijderd. Terecht noemt men suiker ‘het zoete vergif.’ Het is deze suiker die ongetwijfeld een kankergezwel doet groeien. Natuurlijke suikers, in de vorm van koolhydraat in voedingsmiddelen en in relatie met andere stoffen, vernietigt de kankercellen.

 

Antioxidanten

Antioxidant is een van de vele modewoorden van de laatste jaren waarop een hele industrie floreert. Vrije radicalen worden immers met antioxidanten bestreden. Wat de meeste mensen niet weten is dat het lichaam over drie belangrijke verdedigingssystemen beschikt die de strijd tegen vrije radicalen aangaan. Indien deze systemen door ziekte of andere omstandigheden de strijd niet langer aankunnen, levert de voeding de nodige vitaminen en mineralen die als antioxidanten fungeren. Het ‘Dries-dieet’ is bijzonder rijk aan antioxidanten.

 

De werking van het Dries-dieet 

Als kankerpatiënt is men graag bereid om met een dergelijk dieet als aanvullende of complementaire therapie te starten op voorwaarde dat men voldoende zekerheid heeft. Geen enkele oncoloog geeft absolute zekerheid aan zijn patiënt, hij kan vanuit zijn ervaring de genezingskansen van een patiënt min of meer inschatten. Dat geldt evenzeer voor voedingstherapie. Het ‘Dries-dieet’ heeft als doel de genezingskansen te verhogen, de nevenwerkingen van de medische behandelingen te beperken of draagbaar te maken of bij een terminaal patiënt het leven te verlengen en de levenskwaliteit te verhogen. Het heeft altijd zin om met het dieet te starten, het heeft trouwens geen enkel nadeel. We vermelden hier de werking van het ‘Dries-dieet’.

 • Het spijsverteringsstelsel gaat zich herstellen en beter functioneren. 
 • Het reinigt de darmen en zorgt voor een of meerdere ontlastingen per dag wat gunstig is bij ieder genezingsproces.
 • Het lichaam ontvangt de nodige voedingsstoffen in een juiste hoeveelheid en in goede verhouding met een overvloed aan vitaminen, mineralen, ballaststoffen enz. 
 • Het is een waterrijk dieet wat de vertering vergemakkelijkt en de waterhuishouding ten goede komt.
 • Alle nutriënten zijn onberispelijk, onaangetast en verkeren in de beste omstandigheden. 
 • De stofwisseling gaat door een optimale vertering uitzonderlijk goed functioneren en laat een minimum aan afvalstoffen achter die door het lichaam uitgescheiden worden zodat vervuiling of verzuring is uitgesloten.
 • Alle voedingsmiddelen zijn rijk aan biofotonen en activeren alle biochemische processen, inclusief het genezingsproces. 
 • De geselecteerde voedingsmiddelen zijn rijk aan bioactieve substanties of stoffen waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat zij een kankerremmende werking hebben.
 •  Het ‘Dries-dieet’ scheidt na een chemokuur de afvalstoffen sneller uit het lichaam en maakt de nevenverschijnselen daardoor dragelijker. 
 • Het bloed verbetert op relatieve korte tijd wat gunstig is voor het genezingsproces.
 • Het ‘Dries-dieet’ levert een aantoonbare gunstige invloed op het genezingsproces.
 • Er is een vitaliserende werking vast te stellen, wat zeker belangrijk is tijdens de herstelfase.
 • Het toepassen van het ‘Dries-dieet’ verkleint de kans op een terugval.
 • Het ‘Dries-dieet’ heeft een gunstige invloed op het gedrag, de emotionaliteit en de strijdbaarheid dat bij kanker niet mag onderschat worden.

  

Als kanker toeslaat

Wie vermoedt aan kanker te lijden, doet er goed aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met de huisarts en de oncoloog. Vaak lijden mensen aan carcinofobie of angst voor kanker en brengen ze iedere klacht in verband met kanker. Een grondig onderzoek geeft zekerheid en neemt de twijfel weg. Bij ieder vermoeden moet er zo snel mogelijk zekerheid worden geboden en dat kan alleen via grondig klinisch onderzoek.

Indien kanker wordt vastgesteld volgt men alle instructies die de oncoloog vooropstelt. Daarnaast beschikt iedere patiënt over het recht zelf te kiezen voor aanvullende of complementaire therapieën. Van alle alternatieve therapieën is voedingstherapie de meest efficiënte. In plaats van zijn slechte voedingsgewoonte voort te zetten, heeft de patiënt er alle belang bij om naast de reguliere behandeling het ‘Dries-dieet ‘ te volgen. Geen enkele voedingstherapie is bedoeld om de reguliere behandeling te vervangen, het is een aanvulling of ondersteuning.

Het ‘Dries-dieet’ staat uitvoerig beschreven met voorbeelden van dagmenu’s en vele adviezen in het boek ‘Er is nog HOOP als kanker toeslaat’. Daarnaast kan men zich laten begeleiden door gediplomeerde gezondheidstherapeuten die een vierjarige opleiding hebben genoten aan de Europese Academie voor Natuurlijke Gezondheidszorg’ te Antwerpen, Gent, Leuven of Maastricht. Ze zijn door Jan Dries opgeleid in de biologische kankerbestrijding. Meestal gaat men om de vier weken op consultatie en wordt de toestand alsook het verloop van het dieet besproken en eventueel aangepast. Gesprekstherapie of een sessie Biorelaxatie is een goede aanvulling op het dieet. De meeste kankerpatiënten en hun familie hechten veel belang aan deze bijkomende ondersteuning. 

 

Waarschuwing en contra-indicatie

Voor kankerpatiënten die zonder enige begeleiding met het dieet starten, verwijzen we naar enkele waarschuwingen en contra-indicaties.

 •  Het ‘Dries-dieet’ is bedoeld als aanvulling en ondersteuning van een reguliere behandeling en kan deze niet vervangen.
 • Het dieet is niet geschikt voor suikerpatiënten omdat er veel fruit wordt gegeten dat rijk is aan enkelvoudige suikers.
 • Het dieet is niet geschikt voor mensen die aan magerzucht lijden met een BMI dat lager ligt dan 20.
 • Bij de aanvang van het dieet zal iedere patiënt lichaamsgewicht verliezen doordat het eerder een caloriearm dieet is dat rijk is aan kalium waardoor het overtollig lichaamsvocht wordt uitgescheiden, de bloeddruk en de waterhuishouding zich normaliseren. Na zes à acht weken stabiliseert het gewicht of kan licht stijgen.
 • Advies en begeleiding is aan te bevelen.

 

Voor meer informatie

 

Het boek ‘Er is nog HOOP als kanker toeslaat’ door Jan Dries is verkrijgbaar bij

Acenea

Wie het ‘Dries-dieet’ onder begeleiding van een Gezondheidstherapeut wil volgen, kan contact opnemen met de BBNa,  Beroepsvereniging Beoefenaars Natuurgeneeskunde

www.natuurgeneeskundigen.be