+32-(0)89 355246

Opleiding – V.G.L.-Gezondheidsconsulent

Avondopleiding te Antwerpen, Gent, Leuven en Maastricht.


INFORMATIE OPLEIDING
Het leerprogramma is rond de drie thema’s Voeding, Gezondheid en Levenswijze opgebouwd en beantwoordt aan het beroepsprofiel en de eindtermen. We beginnen met de voorstelling van de opleiding waarin het beroepsprofiel wordt geschetst met de beroepsmogelijkheden. Ook is het een kennismaking met de natuurlijke gezondheidszorg en de natuurgeneeskundige principes. Wie met mensen werkt moet een groot inlevingsvermogen en mensenkennis bezitten en in staat zijn om snel en efficiënt oplossingen aan te reiken. Het vak ‘Typologie van de vier temperamenten’ helpt u daarin door op een correcte wijze het aangeboren temperament van een persoon te bepalen. Omdat visuele mensenkennis in deze opleiding doorslaggevend is, wordt in het vak ‘Fysionomiek of gelaatkunde’ aandacht besteed aan constitutie of lichaamsbouw en gezichtsstructuren. Smaak, lichaamshouding, stem en taalgebruik, kleurgevoel en lichaamstaal zijn belangrijke herkenningstekens. Het succes van een geslaagde consultatie is te danken aan de snelle en doeltreffende benadering van de cliënt door inschakeling van verbale en non-verbale communicatie. Alle vakken zijn gericht op het uitoefenen van het beroep.

Als V.G.L.-Gezondheidsconsulent krijg je een volledige opleiding in ‘Bach Bloemenremedies’ om emotionele problemen op te lossen. ‘Biorelaxatie’ brengt rust en ontspanning, je wijst de mens de innerlijke weg naar zijn diepste wezen. In het vak ‘Filosofie in de complementaire zorg’ verwerf je inzicht in de echte levenswaarden. Door de cliënt terug in contact te brengen met de essentie van de voeding, ontdekt men de rijkdom die verscholen zit in verse voedingsmiddelen hetgeen niet te vergelijken is met industrieel bereide voedingsproducten. De Europese Academie geniet de reputatie toonaangevend te zijn op het vlak van natuurvoeding. Hier maak je kennis met het uitgebreide vak ‘Voedingsleer’ met een heel bijzondere benadering van de voeding zoals de voedselkeuze, het zuur-base evenwicht, de voedselcombinaties, bio-energetische voedingsaspecten, bioactieve substanties, omega 3, 6, 9 vetzuren, de glycemische index, fruitvoeding, rauwkost, hygiëne, natuurlijke bewaartechnieken en uiteraard de voedingsmiddelenleer. Tijdens de opleiding word je op een kritische wijze in kennis gesteld van de vele nadelen van de industrieel bereide voedingsproducten die in warenhuizen te koop worden aangeboden. In het vak ‘Voedingspraktijk en presentatie’ krijg je de gelegenheid om heel concreet deze gezonde voedingswijze in praktijk om te zetten en aan anderen over te brengen.

Het vak ‘Gezondheidskennis’ geeft inzicht in de natuurgeneeskundige benadering van ziekte en gezondheid. In dit vak gaat veel aandacht naar de symboliek van de ziekten. ‘Voedingsadviezen’, maar ook het vak ‘Natuurgeneeskundige adviezen’ zijn echte doe-vakken. Naast het verstrekken van adviezen leer je talrijke oude, maar bewezen remedies toepassen zoals het gebruik van wikkels, pleisters, het behandelen van wonden, honing en bijenproducten, geneeskrachtige zuren zoals appelazijn, komboecha maar ook eenvoudige en doeltreffende waterbehandelingen en medicinale baden.

Gewichtsconsulent.
De opleiding V.G.L.-Gezondheidsconsulent bevat gelijktijdig de opleiding Gewichtsconsulent omdat gezonde voeding en een natuurlijke levenswijze doorslaggevend zijn bij het afslanken. In Nederland is deze opleiding geaccrediteerd zodat terugbetaling door de Zorgverzekering, afhankelijk van de polisvoorwaarden, gegarandeerd is.

Praktische gegevens

Duur: 2 jaar

Diploma:
‘V.G.L.-Gezondheidsconsulent’ na het beëindigen van de studie, het slagen voor de proeven en het verdedigen van een eindwerk. De opleiding kan ook gevolgd worden als vrij student, d.w.z. zonder proeven/examens af te leggen.

Evaluatie:
Toetsen, opdrachten en praktijkexamens zijn gespreid over heel het academiejaar.

Lesdagen en lesuren:
Zie lesrooster.

Inschrijving:
Met inschrijfformulier. De inschrijving is definitief na ontvangst van de vooruitbetaling van het lesgeld en verzekeringsgeld.

Studiekosten academiejaar 2017-2018

EAng is een vereniging zonder winstoogmerk en een niet gesubsidieerde onderwijsinstelling. Om de objectiviteit en neutraliteit te handhaven wordt niet ingegaan op sponsoring. Voor haar werking is zij volledig afhankelijk van het lesgeld. Toch wordt dit lesgeld uitzonderlijk laag gehouden, zodat iedereen de kans krijgt een opleiding te volgen.

Lesgeld 1e academiejaar (50 leseenheden)
€  880,00
Premie Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
€    15,00
Totaal
€  895,00
Bij inschrijving:
Vooruitbetaling lesgeld € 240,00 plus + verzekering € 15,00
€  255,00
Te voldoen na ontvangst factuur
€  640,00
Lesgeld 2e academiejaar:
Lesgeld € 980,00 + premie verzekering ad € 15,00
€ 995,00

Spreiding van betaling voor werklozen:
Werklozen dienen bij inschrijving hun vooruitbetaling lesgeld ad € 240,00 plus de premie voor de verzekering ad € 15,00, totaal € 255,00 over te maken. Voor spreiding van het lesgeld wordt € 50,00 administratiekosten in rekening gebracht. Het saldo lesgeld ad € 640,00 plus de administratiekosten ad € 50,00 wordt in de periode oktober tot en met februari gespreid betaald in 5 termijnen van € 138,00.

Lesgeld:
Het totale lesgeld wordt betaald door middel van overschrijving met vermelding van “naam en voorletters”, “de opleiding”, “de leslocatie” en “het factuurnummer”. Ibannummer: BE36 0682 0853 6081 t.n.v. Europese Academie, Reinpadstraat 9, B-3600 Genk.

Annulering vooruitbetaling:
De vooruitbetaling wordt niet terugbetaald maar blijft één jaar geldig of kan verrekend worden bij het volgen van een open cursus.

Stopzetting opleiding:
Bij stopzetting van de opleiding wordt het lesgeld niet terugbetaald. Mits schriftelijke verwittiging vóór 1 december 2017, ontvang je op aanvraag een ‘Waardebon Open Cursussen‘ voor 1/3 van het betaalde lesgeld met een geldigheidsduur van twee jaar vanaf uitgiftedatum. De waardebon is op naam en niet overdraagbaar.

Niet begrepen in het lesgeld in het 1e en 2e jaar:
– Studieboeken
– Ingrediënten voedingspraktijk
– Nota’s (fotokopieën)

Niet begrepen in het lesgeld in het 2e jaar:
Examencommissie: € 30,00 bij het verdedigen van het eindwerk.
De bijkomende kosten worden zo laag mogelijk gehouden.