+32-(0)89 355246

Relaxatiecoach

Relaxatiecoach
Om stress op natuurlijke wijze te beheersen.

Stress is overal in deze jachtige samenleving aanwezig en heeft een vernietigende werking op het welbehagen, het emotionele en fysieke leven. Door de verzwakking van de immuniteit is men vatbaar voor allerlei kwalen. Stress zorgt voor concentratieproblemen, slapeloos-heid, depressiviteit, burn-out enz. Kinderen vertonen snel leermoeilijkheden en een moeilijk gedrag. Toch is het mogelijk om via Biorelaxatie het verstoord evenwicht tussen het stress- en ontspanningsmechanisme te herstellen. Een opleiding met ruime beroepsmogelijkheden.

Beroepsprofiel
Een Relaxatiecoach heeft als taak bij mensen met stress het verstoorde evenwicht tussen het stress- en het ontspanningsmechanisme terug in evenwicht te brengen. In deze snel veranderende en veel eisende samenleving staat haast iedereen onder druk en is er behoefte aan goed opgeleide relaxatiecoaches. Mensen die aan stress lijden uiten dat vaak door een prikkelbaar gedrag, een laag uithoudingsvermogen of emotionele, mentale en psychische problemen en zijn vatbaar voor een burn-out en depressie, maar ook voor fysieke klachten omdat stress de immuniteit verzwakt.

Professionele taken
Het doel van deze E-opleiding is mensen te vormen die het beroep van Relaxatiecoach op een verantwoorde wijze uitoefenen volgens de Biorelaxatiemethode. Ontzettend veel mensen hebben last van stress en nervositeit. Dat kan snel verholpen worden door de weerstand tegen stress te verhogen. Het is de enige echte oplossing omdat het niet mogelijk is om in deze drukke samenleving alle stressoren te vermijden. Stress is een natuurlijk vermogen om zich te verdedigen tegen gevaren uit de omgeving en wordt als ‘levensreddend’ omschreven. Aan stress lijden betekent echter dat dit mechanisme verstoord is en dat men te snel reageert op mogelijke gevaren die niet altijd gevaren zijn. De Biorelaxatie is een methode waarbij het verstoord evenwicht tussen het stress- en het ontspanningsmechanisme op natuurlijke wijze hersteld wordt.

Extra veel belangstelling
Omdat haast iedereen aan stress lijdt, is er veel belangstelling voor deze efficiënte methode. Als Relaxatiecoach organiseert u relaxatiesessies waaraan iedereen kan deelnemen. Individuele sessies zijn ook mogelijk. U kunt extra sessies organiseren voor kinderen, jongeren of bejaarden. Vanuit het bedrijfsleven is er grote belangstelling omdat stress als een bedrijfsgerelateerde aandoening wordt beschouwd en trainingen als bedrijfskosten geaccepteerd worden.

Het verloop van de opleiding
Een E-opleiding of digitaal ondersteunend afstandonderwijs is vanuit de moderne mogelijkheden onbegrensd en biedt enorm veel voordelen. Over het verloop van een E-opleiding surft u naar de afzonderlijk rubriek: Praktijkgericht studeren.

Leerprogramma
Het klinkt misschien vreemd, maar deze opleiding begint met voedingsleer omdat voeding de hersenen, het zenuwstelsel en de spieren voedt. Verkeerde voeding is de oorzaak dat zoveel mensen aan stress lijden. Dit is heel lang onderschat geworden. We beginnen met de Algemene voedingsleer of de kennis over de calorieën, eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen, mineralen en ballaststoffen of ruwe vezels. Vandaar zetten we de stap naar de Bijzondere voedingsleer, waarin we aandacht vragen voor bijzondere aspecten van de voeding zoals de relatie tussen het DNA en de persoonlijke voorkeur, het zuur-base evenwicht, het belang van detoxkuren, de opbouw van de darmflora, het belang van fruit en groenten, superfood enz. Het hoofdaccent ligt op de relaxatietechnieken. Bij stress spant men de spieren op en houdt men de adem in, vandaar dat de vertrekbasis van de Biorelaxatie spierontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen zijn. Van daaruit zetten we de stap naar gedachteloosheid, d.w.z. aan niets denken. Alleen dan kan het stress- en ontspanningsmecha-nisme weer genormaliseerd worden. Verder passen we fixatieoefeningen en verbeeldingsoefeningen toe en eindigen we met affirmatieoefeningen. Biorelaxatie opent de weg naar psychotherapeutische technieken en trainingen. Door stress te overwinnen worden veel emotionele problemen opgelost.

Leerinhoud
Een opleiding is een traject dat uit meerdere trajectschijven is opgebouwd. De E-opleiding Relaxatiecoach bestaat uit vier belangrijke trajectschijven Een trajectschijf is vergelijkbaar met een vak uit het traditioneel onderwijs, maar is ruimer opgevat terwijl het accent ligt op het afleggen van het traject. Het kan vreemd klinken, maar voeding speelt in de strijd tegen stress een cruciale rol omdat uitputting van het zenuwstelsel aan de basis ligt. Vandaar dat naast de uitgebreide trajectschijf over relaxatietechnieken aandacht besteed wordt aan Algemene en Bijzondere voedingsleer.

 • Algemene Voedingsleer
 • Bijzondere voedingsleer
 • Biorelaxatie
 • Slaapherstellende technieken
 • Typologie

Algemene voedingsleer
Tijdens deze trajectschijf maakt u kennis met de Algemene voedingsleer die steunt op de voedingswetenschappen, namelijk de macronutriënten eiwit, vet en koolhydraat die de nodige calorieën leveren en de micronutriënten vitaminen, mineralen en andere stoffen. U leert werken met de voedingsmiddelentabel, voedingspatronen berekenen en het bepalen van de dagelijkse hoeveelheden die men nodig heeft en het opsporen van eventuele tekorten.

Bijzondere voedingsleer
In de Bijzondere voedingsleer leert u het onderscheid maken tussen een voedingsmiddel en een voedingsproduct, de invloed van de genen op de vertering en stofwisseling, maar ook het bepalen van de smaakvoorkeur. Er gaat veel aandacht naar de levenskracht van een voedingsmiddel, de versheid, natuurlijke bewaartechnieken en het onderscheid tussen caloriearme en calorierijke voedingsmiddelen. U leert het verband, maar ook de verhouding leggen tussen beide. Dit wordt het zuur-base evenwicht genoemd. Alles door elkaar eten kan het verteringsstelsel niet aan, vandaar het belang van de goede voedselcombinaties. Een opgezette buik vol darmgassen is het gevolg van verkeerde voedselcombinaties. We hechten veel belang aan het bio-energetisch aspect omdat voedingsmiddelen via de fotosynthese licht opvangen in de vorm van biofotonen. Deze lichteenheden bepalen de versheid, maar ook de kwaliteit van de vertering en de stofwisseling. Door verkeerde bewerkings- en bewaringstechnieken wordt een deel van deze lichtenergie vernietigd. In dit vak maakt u kennis met boeiende aspecten uit de voeding. In deze opleiding wordt vooral aandacht besteed aan voedsel voor de hersenen en het zenuwstelsel. Door het zenuwstelsel met voeding te versterken bereikt men niet alleen sneller, maar vooral een blijvend resultaat. Tijdens een van de relaxatiesessies maken de cliënten kennis met gezonde voeding en haar invloed op het ontspanningsmechanisme.

Typologie
Tijdens het traject Typologie leert u de persoonlijkheid analyseren vanuit gesprekken en situaties. Waarom is iemand een introvert of extravert type? Waarom hebben sommige mensen een ingewikkelde persoonlijkheid en een moeilijk gedrag? Waarom zijn sommige mensen stressgevoelig? Hoe gedraagt men zich in een bepaalde situatie of hoe reageert men op bepaalde feiten? Typeren van mensen is belangrijk omdat u doordringt tot het DNA van de persoonlijkheid. We passen de typologie van de vier temperamenten toe door persoonskenmerken te vergelijken met de eigenschappen van de vier elementen. Het is een creatieve typologie die tot de verbeelding spreekt.

Biorelaxatie
Deze trajectschijf omvat zeven geïntegreerde trajectschijven omdat de Biorelaxatie uit zeven technieken is opgebouwd, namelijk:

 • Spierontspanningsoefeningen
  Stress zet zich vast op de spieren, zorgt vaak voor spanningshoofdpijn en spierspanningen over heel het lichaam, vandaar spierontspanningsoefeningen.
 • Ademhaling
  Spierspanningen beletten een normale ademhaling zodat ademhalingsoefeningen deze spanningen doen verdwijnen. Beter ademen betekent meer zuurstof in het lichaam en een betere verbranding van gifstoffen.
 • Gedachteloosheid
  Gedachteloosheid betekent aan niets denken. Tijdens een toestand van gedachteloosheid schakelt men tijdelijk alle mentale processen uit zodat het ontspanningsmechanisme zich herstelt.
 • Fixatie
  Fixatietechnieken zijn gericht op het snel uitschakelen van gedachten. Het is een prachtig hulpmiddel omdat veel mensen het aanvankelijk moeilijk hebben om tot gedachteloosheid te komen.
 • Concentratie
  Als alle gedachten uit het hoofd worden verbannen, is het mogelijk om één gedachte, idee of gevoel vast te houden en dit noemt men concentratie. Concentratieoefeningen zorgen ervoor dat men zich beter kan concentreren.
 • Visualisatie
  Visualisatieoefeningen versterken de verbeelding en dat is belangrijk in de strijd tegen stress. Veel mensen zien het niet meer zitten wegens een gebrek aan verbeelding.
 • Actieve suggestietechnieken
  Onder actieve suggestie verstaat men positief denken, overtuigingskracht versterken, voornemens maken of werken met affirmaties. In een ontspannen toestand dringen suggesties dieper door.

Slaapherstellende technieken
Biorelaxatie is een ideale methode voor mensen met slaapproblemen en wordt daarom vaak als slaaptraining gebruikt. We passen dezelfde technieken toe in functie van slaapstoornissen. Deze methode werkt uiterst efficiënt, zelfs bij mensen met jarenlange slaapproblemen.

Persoonlijke belangstelling
Deze E-opleiding wordt eveneens gevolgd door mensen die aan stress of emotionele, mentale of psychische problemen lijden en naar een gezond en ontspannen leven streven. Uiteraard geschikt bij slaapproblemen. Dit is zinvol omdat door inzicht te krijgen in de Biorelaxatie men zijn eigen stress kan leren beheersen. Biorelaxatie is een goede preventie tegen burn-out en depressie.

Studiebelasting en moeilijkheidsgraad
U bepaalt zelf de studiebelasting aan de hand van uw leerritme en de beschikbare tijd. Vier maanden is een minimum studiebelasting omdat u zich deze kennis moet eigen maken en vooral in de praktijk moet leren omzetten. Er is een maximum studiebelasting voorzien van zes maanden die eventueel kan verlengd worden.

Studieniveau
Deze E-opleiding is op hoger cognitief niveau, terwijl de moeilijkheidsgraad best meevalt omdat door de praktijkgerichte leermethode en de digitale ondersteuning studeren anders verloopt. Studeren is een creatieve bezigheid geworden waarbij u veel zelf regelt. Alles is in een eenvoudige en begrijpelijke taal geschreven. Bovendien worden linken gelegd met andere digitale mogelijkheden. U wordt digitaal ondersteund en begeleid. Na iedere trajectschijf wordt u geëvalueerd om na te gaan in welke mate u zich deze kennis hebt eigen gemaakt. Bijsturing is de meest normale zaak bij iedere opleiding. Studeren is altijd een avontuur, maar met aangename verrassingen.

Inschrijving
U neemt zelf de beslissing op het ogenblik dat u overtuigd bent dat deze E-opleiding voor u een persoonlijke verrijking is en nieuwe mogelijkheden biedt. Contacteer ons als u aanvullende informatie wenst. Inschrijving gebeurt via het digitaal Inschrijfformulier.

Studiebelasting: 29 leseenheden, dit stemt overeen met 87 lesuren
Studieduur: 3 maanden
Studiekosten: 504 euro
Leermethode: E-cursus, Praktijkgericht
Certificaat: Relaxatiecoach
Startdatum: Door uzelf te bepalen