Thuis praktijkgericht studeren

Het verloop van een E-opleiding
Volgens Thuis praktijkgericht studeren

Een E-opleiding is een moderne vorm van afstandsonderwijs met digitale ondersteuning met ‘Praktijkgericht studeren’ als leermethode. Het is een eenvoudige, maar doeltreffende manier om inzicht en kennis te verwerven, parate kennis op te bouwen en vooral om vaardigheden te ontwikkelen zodat u een open en positieve attitude aanneemt. Praktijkgericht studeren is aangenaam, boeiend en vooral creatief. U neemt zelf beslissingen door op een verantwoorde wijze het leerproces in eigen hand te nemen en zelf uw weg te zoeken in de leerstrategieën. Dit gevoel van vrijheid en flexibiliteit maakt studeren anders dan vroeger. Bovendien wordt u permanent begeleid, geëvalueerd en bijgestuurd.

Introductieles
Iedere E-opleiding begint met een introductieles waarin de opleiding als geheel wordt voorgesteld, terwijl ieder vak eveneens met een introductieles wordt ingeleid. Zo weet u precies wat de opleiding in zijn geheel en het vak in het bijzonder inhoudt. Veel aandacht gaat naar inzicht in de structurele opbouw. U stelt meteen de vragen: Wat is het doel van dit vak binnen de opleiding en wat kan ik er mee doen? Hoe maak ik me deze kennis eigen en hoe zet ik deze om naar beroepsmatig handelen? Het gevoel van zekerheid wordt hierdoor versterkt.

Actieve lessen
Tijdens de actieve lessen bent u actief en creatief betrokken bij het verwerven van inzichten, het eigen maken van kennis en het opbouwen van de parate kennis. Dit is de kennis die u dagelijks nodig hebt om professioneel te handelen. De actieve lessen verlopen als een traject of een weg die u moet afleggen om een bepaalde competentie te beheren. Ieder vak wordt gezien als een projectschijf of een deel van het grote traject, de opleiding. Iedere trajectschijf of vak verloopt volgens uw leerbehoefte en leerritme. U bent immers in de mogelijkheid alles aan te passen aan uw eigen situatie.

Practicum
De opgebouwde kennis zet u om in diverse vaardigheden zoals sociale en communicatieve vaardigheden, mentale vaardigheden, handvaardigheden, creatieve en professionele vaardigheden. Iedere vaardigheid staat in functie van een actieplan, m.a.w. wat doe ik daarmee in de praktijk?

Geïntegreerd werken
U leert geïntegreerd werken, d.w.z. dat u cases leert oplossen, een opdracht leert uitvoeren, zelfstandig leert werken, eigen initiatieven neemt, professioneel gedrag toont enz. U leert zelf het eindresultaat beoordelen.

Digitale leeromgeving
Een E-cursus verloopt digitaal en is een moderne vorm van afstandsonderwijs. Dit biedt nieuwe en verrassende mogelijkheden. Alle instructies worden u gemaild zodat u precies weet hoe de opleiding verloopt en wat er van u verwacht wordt. Het is een eenvoudige, maar vooral praktische manier om te studeren. Geen ingewikkelde applicaties, maar eenvoudig en gebruiksvriendelijk. U krijgt een digitale versie van de cursusboeken in diverse kleuren uitgewerkt met telkens de nodige begeleiding. De moderne digitale mogelijkheden zijn onbegrensd en bieden enorm veel voordelen. U studeert thuis volgens uw eigen leerritme en persoonlijke omstandigheden en u blijft digitaal in contact met uw docent en begeleider.

ExameNa ieder vak of trajectschijf volgt een examen in de vorm van een evaluatie. Dus geen traditioneel examen, maar een beoordeling over het afgelegde traject. Het examen verloopt digitaal en u ontvangt achteraf een persoonlijke beoordeling zodat het eventueel mogelijk is om bij te sturen. Er is een mogelijkheid om te herkansen.

Kwaliteit van de opleiding
Een E-cursus verloopt volgens een compleet nieuwe leermethode van afstandsonderwijs en kent een groot aantal didactische en praktische voordelen. Inhoudelijk is er geen verschil tussen een E-opleiding of een avond- of dagopleiding. Klassikaal onderwijs heeft ook zijn voordelen, vooral het directe contact met de docent en de medestudenten. Het is een keuze die men maakt, maar beide vormen zijn evenwaardig. De vzw Europese Academie staat bekend om zijn goede kwaliteit en dat geldt evenzeer voor de E-opleidingen.

Vrijstellingen
Als u meerdere opleidingen volgt, geeft dit meestal recht op vrijstelling van de basisvakken. De studiekosten worden dan automatisch in mindering gebracht.

Certificaat
Wie alle trajectschijven heeft afgewerkt, opdrachten heeft uitgevoerd en geslaagd is voor de examens ontvangt een certificaat met bijbehorende beroepstitel.

Studiekosten
Bij de beschrijving van de E-opleidingen worden telkens de studiekosten vermeld. Er zijn geen bijkomende kosten voorzien. U staat nooit voor een financiële verrassing.

Inschrijving
De inschrijving gebeurt via het digitaal inschrijvingsformulier.