Meester Herborist

Avondopleiding te Antwerpen en Maastricht. Meester Herborist is een specialisatie voor al diegenen die in het bezit zijn van het diploma Herborist en die meer willen bereiken. Een Meester Herborist onderscheidt zich van de Herborist door uitdieping en verbreding van de beroepsmogelijkheden. Van eenvoudige kruidenbereidingen wordt nu de stap gezet naar ingewikkelde en kwalitatieve kruidenbereidingen. Het beroepsprofiel bepaalt immers de beroepsspecifieke competentie en werkzaamheden. De Meester Herborist gaat vanuit zijn basiskennis nieuwe terreinen verkennen en andere mogelijkheden ontwikkelen. Het doel van deze specialisatie is gericht op het vervolmaken, bijsturen, uitbreiden en uitdiepen van de basisopleiding herborist.

Vooral de combinatie grondstoffenleer en kruidenbereidingen maken het mogelijk om kwalitatief hoogstaande kruidenproducten te bereiden. Er gaat veel aandacht naar professionaliteit, nauwkeurigheid, hygiëne, verpakking, ecologie, biologische kwaliteit maar ook naar het belang van de artisanale en kleinschalige bereidingen.

Het is aangetoond dat door industriële bereiding niet hetzelfde kwaliteitsniveau kan worden bereikt. Het voordeel van de Meester Herborist ligt juist in zijn artisanale aanpak, zijn authenticiteit, zijn zintuiglijkheid en vooral zijn groot respect voor de natuur en het natuurbehoud alsook het respecteren van tradities zoals het herinvoeren van teelttechnieken, het respect voor typische streekproducten en bepaalde gebruiken rond kruiden.

Het herborisme heeft ontzettend veel te bieden binnen de natuurlijke gezondheidszorg, zonder echt duur te zijn. Dagelijks maken we talloze keuzes met de hoop richting te geven aan ons leven. Maak nu een goede en bewuste keuze en zet de professionele stap naar de kruiden door nu te kiezen voor een specialisatie door uw basisopleiding verder uit te diepen en te verbreden.

Leerprogramma

Het leerprogramma is als volgt opgebouwd. * Grondstoffenleer: 6 leseenheden of 18 lesuren. * Beroepsteelt: 8 leseenheden of 24 lesuren * Kruidenbereidingen: 10 leseenheden of 30 lesuren. * Kruidentuinen: 6 leseenheden of 18 lesuren.

 Beschrijving van de vakken

  • Grondstoffenleer: De grondstoffen vormen de ingrediënten van een kruidenbereiding. Een goede kennis van de grondstoffen is nodig om kwaliteitsproducten te bereiden. Er wordt immers aandacht besteed aan de functie van de grondstoffen binnen een preparaat, de vorm waarin ze verkrijgbaar zijn, de houdbaarheid, de prijsklasse, eventueel contra-indicaties en interacties bij het gebruik van bepaalde medicamenten.
  • Kruidenbereidingen: Tijdens de opleiding leert men eenvoudige bereidingen, tijdens de specialisatie Meester Herborist gaan we een stap verder en worden er meer ingewikkelde kruidenproducten bereid. Professionele aanpak en kwaliteit staan centraal. De Meester Herborist is in de mogelijkheid producten van biologische kwaliteit te bereiden.
  • Beroepsteelt: Het is belangrijk dat een Meester Herborist inzicht heeft in de teelt van kruiden. Kruiden zijn immers wilde gewassen die hun natuurlijkheid hebben behouden. Alleen een biologische teelt biedt de garantie dat het natuurlijk karakter onaangetast blijft en een hoge kwaliteit gehandhaafd wordt. Dit vak behandelt een aantal belangrijke aspecten. Het telen van kruiden kan zowel kleinschalig, voor eigen gebruik of professioneel.
  • Kruidentuinen: Dit is een compleet en goed uitgewerkte vak waarin aandacht wordt besteed aan de historische en moderne aspecten van de kruidentuin. De middeleeuwse kruidentuinen met hun gesloten en sacrale karakter kennen weer veel belangstelling. Er zijn talrijke replica’s aangelegd. Bij de Renaissance kruidentuinen met zijn barok en rococo varianten spelen vooral de symmetrie en de geometrische vormgeving in de formele tuinen een grote rol in tegenstelling tot de informele tuinen (Engelse tuin). Het is de historische periode van de grote herboristen en de botanische tuinen. De moderne kruidentuinen met hun speelse en niet lineaire vormgeving bieden nieuwe mogelijkheden op het vlak thematuinen, tuinbeleving en vele andere mogelijkheden. Voor de Meester Herborist gaat hier een compleet nieuwe wereld open.

Praktische gegevens

Duur: 1 jaar Leseenheden: 30 Lesdagen en lesuren: Zie lesrooster Diploma: Op het einde van de specialisatie ontvangt men het diploma ‘Meester Herborist’. De diploma-uitreiking valt samen met de diploma-uitreiking van de opleidingen.
Evaluatie: Vaardigheid en parate kennis vormen de basis van de beoordeling. Bij de specialisatie Meester Herborist zal de docent een evaluatieverslag met beoordeling opstellen of worden opdrachten uitgewerkt als vorm van evaluatie Inschrijving: Via inschrijfformulier in de menubalk. De inschrijving is definitief na ontvangst van de vooruitbetaling van het lesgeld.
STUDIEKOSTEN Het lesgeld wordt, zoals alle opleidingen aan de EAng, zo laag mogelijk gehouden. Democratische prijzen maken het mogelijk dat iedereen de kans krijgt een opleiding of specialisatie te volgen. Lesgeld: 680 euro, waarvan 295 euro te voldoen bij inschrijving en het restant ad 385 euro na ontvangst van de factuur. Het lesgeld is inclusief de premies Beroepsaansprakelijkheid. Kosten van boeken en ander lesmateriaal zijn niet inbegrepen in het lesgeld.