Irisscopie

Irisscopie is een belangrijke duidingstechniek om aan de hand van achtergelaten tekens in de iris na te gaan aan welke ziekte de patiënt lijdt of heeft geleden. Dit is een praktijkvak dat door een ruime medische kennis wordt ondersteund. De vaardigheid bestaat erin om in de iris de pathologie te achterhalen binnen organen en weefsels.

Een open cursus voor gediplomeerde therapeuten die voldoen aan de Medische basiskennis volgens de Plato-eindtermen.

Aantal lessen: 15 (45 uren).
Lesgeld: 315 euro.
Studieboeken: Niet in het lesgeld inbegrepen.
Leslocatie en lesdagen: Zie onder menu Lesroosters.

Klik hier voor het inschrijfformulier om u in te schrijven voor een open cursus.