+32-(0)89 355246

Fysionomiek & gesprekstechnieken

Moderne gelaatkunde of visuele persoonlijkheidskennis

Fysionomiek of gelaatkunde is een verdere uitdieping van de typologie. Het gezicht is het meest fascinerende deel van het lichaam en zegt enorm veel over de innerlijke hoedanigheid  van een persoon. Dat heeft niet alleen met gelaatsuitdrukkingen te maken zoals het uiten van emoties, maar vooral met de structuur. Van een gezicht kunt u ontzettend veel aflezen. Gelaatkunde is absoluut niet moeilijk en zit logisch in elkaar. Een persoon met grote ogen en een krachtige blik, blozende wangen en een brede mond behoort tot het Vuurtype. Personen met een smal gezicht, hoog voorhoofd, de blik naar boven gericht en met een slanke lichaamsbouw behoren tot het Luchttype. Het ronde gezicht, brede neusvleugels, smalle mond met dikke lippen behoort bij de eerder mollige lichaamsbouw van het Watertype. Dit rustige gevoelstype vindt men terug in zijn gelaatsstructuren en lichaamsbouw. Het Aardetype heeft een brede mond met een opvallend dunne bovenlip, een droge huid met rimpels en groeven.

Na de eerste les kunt u al deze kenmerken moeiteloos in een gezicht herkennen en de verhoudingen ervan bepalen. Aanvankelijk worden foto’s geanalyseerd en daarna wordt de stap gezet naar het observeren en analyseren van personen. U koppelt snel uw basiskennis typologie aan de fysionomiek. Als u door een onbekende wordt aangesproken, privé of professioneel iemand ontmoet, weet u op voorhand ontzettend veel en is het erg handig om uw gesprek daarop af te stemmen. Fysionomiek is de typologie van de spontaniteit. Het maakt de omgang en de communicatie met anderen een flink stuk gemakkelijker.

Aantal lessen: 8 (24 lesuren)
Lesgeld: 180 euro
Lesdagen en lesuren: Zie lesroosters
Kosten studieboeken: Deze zijn niet in het lesgeld inbegrepen.
Voorwaarden: de open cursus ‘Typologie & gesprekstechnieken’ hebben gevolgd.