Fysionomiek of gelaatkunde behoort tot de module Persoonlijkheidsanalyse en is een verdere uitdieping van de open cursus Typologie. Het gezicht is het meest fascinerende deel van het lichaam en zegt enorm veel over de innerlijke hoedanigheid van een persoon. Dat heeft niet alleen met gelaatsuitdrukkingen te maken, maar vooral met de structuur. Gelaatkunde is absoluut niet moeilijk en zit logisch in elkaar. Een persoon met grote ogen en een krachtige blik, blozende wangen en een brede mond heeft een ander temperament dan een persoon met een smal gezicht, hoog voorhoofd, de blik naar boven gericht en met een slanke lichaamsbouw. Al na de eerste les herkent u al deze kenmerken moeiteloos in een gezicht van iedereen die u ontmoet. Aanvankelijk analyseren we foto’s en daarna zetten we de stap naar het observeren en analyseren van personen. U koppelt snel uw basiskennis typologie aan de fysionomiek. Fysionomiek is de typologie van de spontaniteit. Het maakt de omgang en de communicatie met anderen een flink stuk gemakkelijker.

Aantal lessen: 8 (24 lesuren).
Lesgeld: 180 euro.
Studieboeken: Niet in het lesgeld inbegrepen.
Leslocatie en lesdagen: Zie onder menu Lesroosters.
Voorwaarden: de open cursus ‘Typologie & gesprekstechnieken’ reeds hebben gevolgd.