Burn-out

Burn-out is geen ziekte, maar een extreme vorm van vermoeidheid met uitputting als gevolg. Burn-out komt vooral voor bij mensen die zich jarenlang met gedrevenheid hebben ingezet op hun werk, die een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben gedragen en steeds naar perfectie hebben gestreefd. Het zijn werknemers die dachten alles aan te kunnen, maar zich onvoldoende wisten te ontspannen. Burn-out kan voorkomen worden door vroegtijdig een andere mentaliteit aan te kweken, door het werk beter te organiseren en vooral door zich te ontspannen. Als burn-out heeft toegeslagen kunt u herstellen door uw vermoeidheid te overwinnen. Als burn-out cliënt zit u in een vicieuze cirkel omdat de extreme vermoeidheid ervoor zorgt dat u niet kunt slapen of ontspannen. Door onvoldoende slaap nemen de klachten toe en wordt alles erger. In deze open cursus leert u de vicieuze cirkel te doorbreken. Dat doen we volgens de principes van de natuurlijke gezondheidszorg en door alle obstakels op te ruimen. Het is een unieke aanpak die echt helpt. Deze open cursus is geschikt voor iedereen die een dreigende burn-out wil voorkomen of, die er mee te kampen heeft, deze kan overwinnen. Uiteraard is deze open cursus uiterst geschikt voor hulpverleners.

Aantal lessen: 6 (18 uren).
Lesgeld: 135 euro.
Studieboeken: Niet in lesgeld inbegrepen.
Leslocatie en lesdagen: Zie onder menu Lesrooster.

Klik hier voor het inschrijfformulier om u in te schrijven voor een open cursus.