+32-(0)89 355246

Biologische kankerbestrijding

Kanker komt steeds meer voor en neemt gemakkelijk een agressieve vorm aan. Ondanks enorme vooruitgang op oncologisch gebied blijft deze ziekte hardnekkig. De genezingskansen liggen wel hoger dan vroeger maar de kans om er door getroffen te worden, is blijkbaar groter. Volgens recente gegevens krijgt 1 op 3 in Europa kanker. In deze open cursus wordt kanker bespreekbaar, worden adviezen verstrekt rond voeding, kruiden, omgaan met angst, relaxatie, het begeleiden van kankerpatiënten enz. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen of problemen te bespreken. De biologische kankerbestrijding wil op de eerste plaats ondersteuning bieden aan de reguliere behandelingen en kan deze niet vervangen. De natuurgeneeskunde en vooral de voedingstherapie leveren een belangrijke ondersteunende bijdrage aan de reguliere behandelingen. Biologische kankerbestrijding heeft als doel de genezingskansen te vergroten, de nevenwerkingen van chemotherapie en/of bestraling sterk terug te dringen en de levenskwaliteiten te verhogen.

Aanbeveling: Deze open cursus kan door iedereen worden gevolgd. Vaak zijn het kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten, familieleden, begeleiders van zelfhulpgroepen, verpleegkundigen en iedereen die op een of andere manier betrokken is bij dit onderwerp.

Aantal lessen: 4 (12 lesuren)
Lesgeld: 90 euro
Lesdagen en lesuren: Zie lesroosters
Kosten studieboeken: Deze zijn niet in het lesgeld inbegrepen.

Klik hier voor het inschrijfformulier om u in te schrijven voor een open cursus.