+32-(0)89 355246

Basiskennis menselijk lichaam, deel 1

Het doel van deze open cursus is de cursist een algemeen inzicht te laten verwerven in de bouw (anatomie) en de werking (fysiologie) van het menselijk lichaam en de daarmee verbonden ziekteleer (pathologie). Dit gebeurt vanuit een praktische en integrale benadering, aansluitend op de natuurlijke gezondheidszorg en de natuurgeneeskundige principes. Wij vertrekken vanuit een welbepaald mensbeeld en koppelen daaraan het begrip gezondheid. Om een ziekte te begrijpen is het nodig dat men inzicht en kennis bezit over de bouw en de werking van het menselijk lichaam. Het belangrijkste van deze open cursus is dat gezondheid behandeld wordt vanuit de natuurgeneeskundige principes. Ziekten ontstaan vaak door vervuiling van het lichaam, vandaar dat er ruime aandacht wordt besteed aan de homotoxicologie of de leer van de lichaamseigen gifstoffen, het zelfreinigend mechanisme en zelfgenezende kracht. Al de stelsels, verzameling van een aantal organen met een gemeenschappelijk doel, worden volgens een vast stramien behandeld. Bij ieder stelsel gaat de docent in op de symboliek. Symboliek is belangrijk omdat symbolen tot de verbeelding spreken waardoor u een ziekte gemakkelijker kunt omschrijven en begrijpen.

Aantal lessen groep 1: 8 (24 lesuren)
Lesgeld groep 1: 180 euro

Aantal lessen groep 2: 5 (15 uren)
Lesgeld groep 2: 113 euro.
Lesdagen en lesuren: Zie lesroosters
Kosten studieboeken
: Deze zijn niet in het lesgeld inbegrepen.

Klik hier voor het inschrijfformulier om u in te schrijven voor een open cursus.