Bach Bloemenremedies

Dr. Bach legde het verband tussen helende bloemen en negatieve gemoedstoestanden. Je maakt in deze cursus kennis met deze merkwaardige ontdekking. Je leert de betekenis van iedere remedie met bijbehorende bloem kennen. Bach Bloemenremedies vormen een heel bijzondere methode die je via de praktijkgerichte leermethode op een snelle en aangename manier leert kennen en toepassen. Een geplastificeerde kaart is een handig hulpmiddel om een overzicht te krijgen in de verschillende remedies en hun toepassingen.

Aanbeveling: Het is aan te raden, maar niet verplicht om de open cursus ‘Typologie & Ge- sprekstechnieken‘ vooraf te volgen om een beter inzicht te krijgen in de menselijke persoon- lijkheid. Dr. Bach ontwikkelde een eigen typologie, die helemaal aansluit op die aan de Euro- pese Academie wordt gebruikt. Schrijf je tijdig in want deze open cursus is snel vol geboekt.

Aantal lessen: 8 (24 lesuren)
Lesgeld: 180 euro.
Kosten studieboeken: Deze zijn niet in het lesgeld inbegrepen.
Leslocatie en lesdagen: Zie onder menu: lesroosters

Klik hier voor het inschrijfformulier om u in te schrijven voor een open cursus.