+32-(0)89 355246

Bach Bloemenconsulent

Bach Bloemenconsulent
Om emotionele problemen op een zachte wijze op te lossen.

Beroepsprofiel
Een Bach Bloemenconsulent heeft als taak mensen met emotionele, mentale en psychische problemen te begeleiden door middel van Bach Bloemenremedies. Dr. Edward Bach (1886-1936) was arts, bacterioloog en wetenschappelijk onderzoeker en heeft 38 remedies ontwikkeld waarvan 37 op basis van bloemen, vandaar de naam ‘Bach Bloemenremedies’. Al eeuwenlang zijn bloemen de krachtigste kruiden bij het behandelen van fysieke en psychische klachten. Bijna alle remedies zijn op basis van de door Dr. Bach zelf ontdekte planten met bijzondere inhoudsstoffen waardoor deze remedies een positieve invloed hebben op het herstel van negatieve emoties, psychische stoornissen en andere levensproblemen. De specifieke bereidingstechnieken leveren eveneens een bijdrage aan het succes. De Bach Bloemenremedies zijn op basis van bloemen waaraan de diepgaande werking is toe te schrijven en worden bij kinderen en volwassenen toegepast.

Professionele taken
Het doel van deze E-opleiding is mensen te vormen om het beroep van Bach Bloemenconsulent op een verantwoorde wijze uit te oefenen volgens de authentieke werkwijze van Dr. Bach. Emoties, gedrag en ingesteldheid zijn afhankelijk van de persoonlijkheid, vandaar het belang van persoonlijkheidsanalyse. Een emotioneel of psychisch probleem ontstaat vanuit de persoonlijkheid en volgens Dr. Bach moet de remedie daarop inwerken. Als een zwakke persoonlijkheid met een Bach Bloemenremedie versterkt wordt, verdwijnt de stoornis. Hij ontwikkelde een eigen typologie die in grote trekken overeenstemt met die van Galenus en aansluit op onze eigen typologie.

 • Ongeduldig type of Vuurtype
 • Aarzelend type of Watertype
 • Nerveuze type of Luchttype
 • Overbezorgd type of Aardetype

Het verloop van de opleiding
Een E-opleiding of digitaal ondersteunend afstandonderwijs is vanuit de moderne mogelijkheden onbegrensd en biedt enorm veel voordelen. Voor het verloop van een E-opleiding surft u naar de afzonderlijk rubriek: Praktijkgericht studeren.

Leerprogramma
De opleiding begint met Typologie omdat u mensen moet leren typeren. Waarom is de ene persoon een vrolijk open type en de andere persoon gesloten, afstandelijk en moeilijk bereikbaar. Daarom heeft de ene persoon een heel ander remedie nodig dan anderen. Dat heeft met het DNA te maken. We zetten een volgende stap en observeren de constitutie en de gezichtsstructuren en bepalen aan uiterlijke kenmerken de aangeboren persoonlijkheid. De lichaamstaal en uiterlijkheden dragen eveneens hiertoe bij. Er gaat voldoende aandacht naar gesprekstechnieken omdat communicatie belangrijk is. We gaan uitvoerig in op de methodiek van Dr. Bach en zijn eigen typologie. Een probleem is verbonden met de persoonlijkheid en van daaruit bepalen we de juiste remedies of combinatie van remedies.

Leerinhoud
Een opleiding is een traject dat uit meerdere trajectschijven is opgebouwd. De E-opleiding Bach Bloemenconsulent bestaat uit vier belangrijke trajectschijven en twee geïntegreerde projectschijven. Een trajectschijf is vergelijkbaar met een vak uit het traditioneel onderwijs, maar is ruimer opgevat terwijl het accent ligt op het afleggen van het traject.

 • Typologie
 • Fysionomiek
 • Gesprekstechnieken en communicatie
 • Lichaamstaal
 • Psychosociale basiskennis
 • Bach Bloemenremedies

Typologie
Tijdens het traject Typologie leert u de persoonlijkheid analyseren vanuit gesprekken en situaties. Waarom is iemand een introvert of extravert type? Waarom hebben sommige mensen een ingewikkelde persoonlijkheid of een moeilijk gedrag? Hoe gedraagt men zich in een bepaalde situatie of hoe reageert men op bepaalde feiten? Typeren van mensen is belangrijk omdat u doordringt tot het DNA van de persoonlijkheid. We passen de typologie van de vier temperamenten toe door persoonskenmerken te vergelijken met de eigenschappen van de vier elementen. Het is een creatieve typologie die tot de verbeelding spreekt en daardoor bevattelijk is.

Fysionomiek
Bij de trajectschijf Fysionomiek of gelaatkunde leert u mensen observeren om vanuit het gelaat de persoonlijkheid of het temperament te bepalen. U houdt rekening met de constitutie of de aangeboren fysieke structuren, eigenschappen en fenomenen die veel zeggen over iemand zijn innerlijke wereld. U observeert cliënten en leidt daaruit specifieke persoonskenmerken af. Het is een wetenschappelijk onderbouwde discipline die o.a. gebruikt wordt bij forensisch onderzoek. Het grote voordeel van fysionomiek is dat u cliënten tijdens een gesprek onopvallend analyseert en uw gesprek daarop aanpast.

Gesprekstechnieken en communicatie
Gesprekstechnieken en communicatie is geïntegreerd in de trajectschijf Typologie, Fysionomiek en Psychotherapie. U leert diverse gesprekstechnieken beoefenen alsook het afnemen van een intakegesprek. Dat is heel belangrijk omdat het intakegesprek de basis is van iedere vorm van zorg- en dienstverlening.

Lichaamstaal
Lichaamstaal behoort tot de non-verbale communicatie en is door zijn spontaniteit onbetwistbaar juist. De lichaamstaal maakt deel uit van de persoonlijkheid want iedereen uit zich volgens zijn aangeboren temperament. Een vurig persoon heeft een totaal andere lichaamstaal dan een in zichzelf gekeerde persoonlijkheid.

Psychosociale basiskennis
De Psychosociale basiskennis voldoet aan de PLATO-eindtermen die in Nederland sinds 2017 van toepassing zijn en door de universiteit van Leiden zijn ontwikkeld. Deze belangrijke trajectschijf is opgebouwd uit drie geïntegreerde trajectschijven namelijk, Psychologie, Psychopathologie en Psychotherapie. In de Psychologie maakt u kennis met een aantal begrippen die eigen zijn aan dit vak. In de Psychopathologie worden de meest voorkomende stoornissen besproken en aangetoond hoe men deze kan herkennen. De Psychopathologie steunt op de DSM-5, het internationaal classificatiesysteem. In de Psychotherapie maakt u kennis met een aantal disciplines om vanuit de persoonlijkheidsanalyse bepaalde stoornissen op te lossen of het genezingsproces te ondersteunen door de cliënt weer in harmonie te brengen met zichzelf zodat men bewust omgaat met zijn persoonlijkheid.

Leren werken met de Bach Bloemenremedies
Uit praktische overweging gebruiken we uitsluitend onze eigen typologie en spreken over een Vuur-, Water-, Lucht- of Aardetype gezien deze indeling overeenstemt met de typologie van Dr. Bach. Het uitgangspunt van zijn medisch systeem is dat de remedies analoog zijn aan deze vier typen. Dr. Bach sprak van ‘persoonlijkheidsprofielen’. De remedies worden in vier groepen verdeeld in overeenstemming van de vier typen. We maken dit duidelijk aan de hand van vier voorbeelden.

 • De remedie Eik (Oak)
  Deze remedie stemt overeen met het Vuurtype. Net als de eik is dit een krachtige persoonlijkheid en een even krachtige remedie die veel energie levert.
 • Waterviolier (Water violet)
  Deze remedie stemt overeen met het Watertype. De Waterviolier is een klein waterplantje dat helemaal in het water groeit en is analoog aan het stille, rustige Watertype. Deze remedie heeft een afkoelende en rustgevende werking
 • Ratelpopulier (Aspen)
  Ratelpopulier is een boom waar de wind in speelt en stemt overeen met het beweeglijk en onrustig Luchttype. Deze remedie brengt beweging en maakt alles los wat te vast zit.
 • Struikheide (Heather)
  Struikheide is een droge, harde plant en stemt overeen met de harde en zakelijke houding van het Aardetype. Deze remedie brengt stabiliteit en maakt alles wat te los zit weer vast.

Het uitgangspunt is logisch en vrij eenvoudig. Een Vuurtype (V) lijdt aan een probleem dat eigen is aan dit persoonlijkheidsprofiel zoals ongeduldig zijn, onverdraagzaam gedrag, uit gemakkelijk kritiek, is arrogant enz. Het zijn vurige mensen. Een cliënt met een dergelijk probleem heeft behoefte aan een rustgevende en verzachtende remedie, vandaar dat we de juiste remedie zoeken in de groep van de Waterremedies met hun afkoelende en verzachtende werking. Omgekeerd heeft een Watertype problemen die eigen zijn aan dit element zoals dromerigheid, onduidelijk gedrag, zwakke individualiteit, moeilijk beslissingen kunnen nemen enz. Deze mensen koelen te veel af, hebben behoefte aan warme krachtige remedies die we bij de Vuurremedies vinden. Hetzelfde principe zien we bij het Lucht- en het Aardetype. Het Luchttype is te beweeglijk, te snel in handelen en denken en heeft behoefte aan stabiliteit die door de Aarderemedies worden geleverd. Omgekeerd geraakt een Aardetype verstrikt in zijn strakke denkwijze, zijn normen en regels, zijn gevoel voor zekerheid enz. Een Aardetype heeft een Aardeprobleem en heeft daarom behoefte aan een Luchtremedie om alles weer los te maken.

Contraria-principe
Alle geneesmiddelen, kruidenmiddelen, voeding enz. werken vanuit het contraria-principe of het principe van de tegenstellingen. Als iemand te dik bloed heeft, beveelt de arts bloedverdunners aan. Bij een hoge bloeddruk gebruikt men medicijnen of kruiden met een bloeddrukverlagende werking en bij te lage bloeddruk precies het omgekeerde. De Bach Bloemenremedies werken evenzeer vanuit dit principe, wat logisch is.

Persoonlijke belangstelling
Deze E-opleiding wordt eveneens gevolgd door mensen die aan emotionele, mentale of psychische problemen lijden en naar een gezond psychisch evenwicht zoeken zonder professionele ambities. Dit is zinvol omdat, door inzicht te krijgen in dit wonderlijk systeem, men de Bach Bloemenremedies op zichzelf kan toepassen.

Studiebelasting en moeilijkheidsgraad
U bepaalt zelf de studiebelasting aan de hand van uw leerritme en de beschikbare tijd. Vier maanden is een minimum studiebelasting omdat u zich deze kennis moet eigen maken en vooral in de praktijk moet leren omzetten. Er is een maximum studiebelasting voorzien van zes maanden die eventueel kan verlengd worden.

Studieniveau
Deze E-opleiding is op hoger cognitief niveau, terwijl de moeilijkheidsgraad best meevalt omdat door de praktijkgerichte leermethode en de digitale ondersteuning studeren anders verloopt. Studeren is een creatieve bezigheid geworden waarbij u veel zelf regelt. Alles is in een eenvoudige en begrijpelijke taal geschreven. Bovendien worden linken gelegd met andere digitale mogelijkheden. U wordt digitaal ondersteund en begeleid. Na iedere trajectschijf wordt u geëvalueerd om na te gaan in welke mate u zich deze kennis hebt eigen gemaakt. Bijsturing is de meest normale zaak bij iedere opleiding. Studeren is altijd een avontuur, maar met aangename verrassingen.

Inschrijving
U neemt zelf de beslissing op het ogenblik dat u overtuigd bent dat deze E-opleiding voor u een persoonlijke verrijking is en nieuwe mogelijkheden biedt. Contacteer ons als u aanvullende informatie wenst. Inschrijving gebeurt via het digitaal Inschrijfformulier.

Studiebelasting: 32 leseenheden. Dat stemt overeen met 96 lesuren.
Studieduur: 3 à 6 maanden volgens eigen leerritme
Studiekosten: € 670
Leermethode: E-cursus, Praktijkgericht
Certificaat: Bach Bloemenconsulent
Startdatum: Zelf te bepalen