+32-(0)89 355246

Typologie & gesprekstechnieken

De typologie van de vier temperamenten

Ieder mens wil zichzelf leren kennen om zich te doorgronden en te ontwikkelen. De typologie van de vier temperamenten is een eenvoudige en dynamische methode om zijn eigen karakter en temperament te bepalen. Wie ben ik? is een existentiële vraag waarvan het antwoord het levensplan ontvouwt. Zonder dit antwoord kan men zijn leven niet gericht uitbouwen omdat innerlijke groei en ontwikkeling verborgen liggen in iedere menselijke cel. De moderne mens wordt gedreven door een diepe innerlijke rusteloosheid wegens gebrek aan zelfkennis. In de media worden prototypen geïdealiseerd; ideaalbeelden die niet bereikbaar zijn, ze zijn slechts schijn!

Veel mensen verkeren in een identiteitscrisis, koesteren wensdromen wegens gebrek aan zelfkennis en verstikken in hun eigen schaduw. Typologie is een eenvoudig en efficiënt hulpmiddel om zichzelf, maar ook de ander beter te leren kennen en zo de communicatie te verbeteren. Het is de basis waarop levensproblemen worden opgelost of verscholen talenten kansen krijgen zich te ontwikkelen. Het gaat hier om een unieke methode waarbij de eigenschappen van de vier elementen, Vuur, Water, Lucht en Aarde analoog zijn aan de specifieke eigenschappen van de menselijke persoonlijkheid.

Een Vuurtype heeft een warme en gedreven persoonlijkheid, is een idealist, een echte leider met groot verantwoordelijkheidsbesef. Een Watertype is het gevoelstype dat de diepe stilte en de koelheid van het water bezit. Een Luchttype is speels, creatief en inventief, legt gemakkelijk sociale contacten en houdt van vrijheid in tegenstelling tot het Aardetype dat honkvast is, voor zekerheid en veiligheid kiest. Het Aardetype is een perfectionist, erg beleefd en afstandelijk. Toch bezit iedere mens deze vier elementen in zijn temperament, maar heel verschillend van samenstelling en verhouding. Het dominerende element bepaalt het type.

Typologie heeft als doel het unieke in iedere mens te herontdekken. De methode zit logisch in elkaar, steunt op wetenschappelijk onderzoek zoals de genetica en wordt gevoelsmatig beoefend. U leert de eigenschappen van de elementen aanvoelen, begrijpen en duiden. Door mensen te observeren in hun dagelijkse doen en laten, is het niet moeilijk om iemand zijn temperament te bepalen. U leert niet alleen uzelf kennen, maar ook anderen waardoor de omgang duidelijk wordt verbeterd zowel op privé als op professioneel vlak.

Aantal lessen: 8 (24 lesuren)
Lesgeld: 180 euro
Lesdagen en lesuren: Zie lesroosters
Kosten studieboeken: Deze zijn niet in het lesgeld inbegrepen.

Klik hier voor het inschrijfformulier om u in te schrijven voor een open cursus.