+32-(0)89 355246

PROJECTOPLEIDING VOEDINGSCOACH-GEWICHTSCONSULENT

Avondopleiding in Maastricht

BGN Geaccrediteerd in Nederland

Voorstelling van de opleiding
Je volgt hetzelfde leerprogramma als de Voedingscoach
, maar met extra 25 praktijkgerichte leseenheden gericht op het begeleiden van cliënten met overgewicht en het vak Basiskennis menselijk lichaam. Deze opleiding is als geheel geaccrediteerd in Nederland en geeft aan de cliënten het recht op terugbetaling door de zorgverzekering. Voor de beschrijving van de vakken zie “Projectopleiding Voedingscoach”. De inhoud van de vakken die gericht zijn op afslanken stemmen overeen met de richtlijnen van de BGN, de accreditatieverlener en bevat de onderstaande onderwerpen. Het is de meest efficiënte methode om blijvend een stabiel lichaamsgewicht te behouden. Er wordt uitsluitend gewerkt met gezonde voeding en natuurlijke middelen, dus geen zware kosten voor allerlei risicovolle afslankproducten. Een succesvolle opleiding.

Introductie
Tijdens deze les worden het beroepsprofiel, de beroepstaken en de competenties besproken waaraan een Gewichtsconsulent moet voldoen in overeenstemming met de accreditatievoorwaarden. Er wordt ingegaan op de diverse oorzaken van overgewicht en bespreking van het werkterrein.

Wetenschappelijke achtergronden
Afslanken is meer dan calorieën tellen. Er wordt uitvoerig ingegaan op de vertering en de stofwisseling met extra aandacht aan de vetstofwisseling. Thermogenese, hormonen en neurotransmitters spelen eveneens een rol. Belangrijk is de bespreking van de professionele taken.

Lichaamsgewicht en persoonlijkheid
Het succes van de Gewichtsconsulent ligt in zijn individuele benadering, d.w.z. dat er rekening wordt gehouden met de persoonlijkheid, de ingesteldheid van de cliënt, zijn emoties, maar ook de constitutie met de bijbehorende vetverdeling (appelmodel, perenmodel, combinatiemodel).

Voeding en gewichtscontrole.
Je maakt kennis met de voordelen van voedingsmiddelen en de negatieve invloed van voedingsproducten op het lichaamsgewicht. Verder gaan we in op de voedingsmiddelen met een gunstige werking op de vetstofwisseling en de techniek van het afslanken in twee of meerdere fasen.

Bijkomende informatie
De genen spelen een grote rol bij overgewicht. Vandaar dat er rekening wordt gehouden met brede of smalle heupen. Afslanken begint in de darm want veel mensen hebben een opgezette buik. Wij blijven stilstaan bij de medische ingrepen.

De eerste ontmoeting
Communicatie, lichaamstaal en gespreksvaardigheden spelen een grote rol. Je leert omgaan met cliënten en gaat op zoek naar de diepere oorzaak en houdt rekening met problemen die zich kunnen voordoen. Je leert een behandelingsplan opstellen en maakt kennis met de techniek van gewichtsreductie.

De volgende stappen
Het tweede consult is geheel anders. Dan wordt de stap gezet naar de totale aanpak, bespreken we aanvullende mogelijkheden en gaan in op de stabilisatiefase. Je maakt eveneens kennis met de nadelen van extreme voedingswijzen. Er wordt gestreefd naar een blijvend gezond lichaamsgewicht en dat kan.

Kruiden en natuurlijke middelen
Er is een rijk aanbod van kruiden, kruidenmiddelen en andere natuurlijke hulpmiddelen die de cliënt kan gebruiken tijdens het afslankproces. Keukenkruiden hebben een aantrekkelijk aroma met behoud met hun geneeskrachtige werking.

Overgewicht bij kinderen
Het is een feit dat veel kinderen al heel vroeg symptomen van overgewicht vertonen. Kinderen pakt men anders aan, veel subtieler en vanuit hun leefwereld.

Praktische gegevens

 • Duur: 1 academiejaar, 40 leseenheden en 16 leseenheden praktijk
 • Voorkennis: Geen specifieke voorkennis
 • Lesgeld:  1.169 voor de gehele opleiding, waarvan € 295 te voldoen bij inschrijving en het restant ad € 874 na ontvangst van de factuur.
 • Cursusboeken: Deze kosten zijn niet in het lesgeld inbegrepen
 • Diploma Voedingscoach-gewichtsconsulent: na afleggen van alle examens en presentatie van de integrale opdracht.
 • Evaluatie: opdrachten en praktijkexamens
 • Lesdagen: zie www.europeseacademie.be // menubalk Lesroosters opleidingen
  Inschrijving: via inschrijfformulier in de menubalk.
  De inschrijving is definitief na ontvangst van de vooruitbetaling.