+32-(0)89 355246

Lifestyle & Burn-out coach (L&B coach).

Emotionele problemen, stress, burn-out en vermoeidheid

Opleidingen in Antwerpen, Gent, Leuven en Maastricht
Een Lifestyle & Burn-out coach is een professionele hulpverlener gericht op de noden van een snel groeiende samenleving. Steeds meer mensen hebben last van emotionele problemen, stress, burn-out en vele vormen van vermoeidheid en chronische pijn. In tegenstelling tot de reguliere hulpverleners benadert de Lifestyle & Burn-out coach de cliënt in zijn totaliteit door vanuit de intrinsieke waarde van elk individu te vertrekken. We concentreren ons op een zinvolle ontwikkeling van binnenuit en niet van buitenaf zoals gebruikelijk. Daar ligt het grote succes van dit beroep, maar ook van de duurzame resultaten die we op relatief korte tijd bereiken.

Enorme problemen
In de media wordt haast iedere dag aandacht gevraagd voor de enorme problemen waarmee onze samenleving heeft te kampen terwijl de overheid klaagt dat de zorgverlening onbetaalbaar is geworden. Vooral de jongeren kunnen de werkdruk, maar ook hun relatie, hun gezin en andere levensaspecten niet meer aan. De reguliere hulpverlening bereikt te weinig resultaat omdat de oorzaak niet wordt aangepakt. De digitalisering is een zegen, maar heeft ook zijn schaduwzijde, zeker als men er verkeerd mee omgaat. Door de digitalisering is er een verschuiving van de beroepstaken van het fysieke naar het mentale vlak. Het volume werk per werknemer is daardoor gestegen terwijl de uitvoeringstermijn steeds korter wordt. Dit zorgt voor overbelasting dat zich uit in een vermoeide geest, een verstoord gevoelsleven en een uitgeput lichaam dat niet de kans krijgt om zich te herstellen.

Altijd moe en uitgeput
De gevolgen van deze verstoring uiten zich in stress, emotionele aandoeningen, burn-out, slapeloosheid, angsten, spierpijnen, vermoeidheid en uitputting met chronische pijnen in de spieren, gewrichten en het verteringsstelsel. Als Coach doorbreken we deze vicieuze cirkel door terug te keren naar de eenvoud van het leven en een natuurlijke levenswijze (lifestyle). Vanuit de principes van de natuurlijke gezondheidszorg pakken we dergelijke problemen anders aan. De moderne mens is afgedwaald van zijn eigen lichaam, de éénheid tussen lichaam en geest is verbroken. Er zijn mensen die spontaan hun heil zoeken in fietsen, lopen joggen of fitness en dat helpt, maar is helaas onvoldoende. Er is meer nodig.

Herstel van lichaam en geest
Op eenvoudige en natuurlijke wijze wordt de verbroken harmonie tussen lichaam en geest hersteld. De kracht van de eenvoud doet wonderen. App’s zijn interessant om gegevens bij te houden over geleverde prestaties of om inzicht te krijgen in de fysieke of emotionele toestand, om de slaapkwaliteit te bepalen of de graad van ontspanning weer te geven, maar het zelfgenezend mechanisme zit in onszelf. Alleen vanuit onszelf kunnen we al deze problemen overwinnen.

Burn-out
Burn-out wordt totaal verkeerd aangepakt. Het is geen ziekte, maar een extreme vorm van vermoeidheid met uitputting tot gevolg. Burn-out komt vooral voor bij werknemers of personen met een te groot verantwoordelijkheidsgevoel die streven naar perfectie en zich geen ontspanning gunnen. Door vermoeidheid op natuurlijke wijze en met gerichte trainingen aan te pakken bereiken we op relatief korte tijd een duurzaam resultaat. Onze samenleving heeft behoefte aan een doeltreffende werking rond burn-out. Een aangepaste levenswijze (lifestyle) is de basis van een goede gezondheid.

Een boeiende opleiding
Het gaat om een eenjarige projectopleiding die gericht is op het coachen van kwetsbare mensen, om burn-out te overwinnen of stress te beheersen. We vertrekken in deze opleiding vanuit de Persoonlijkheidsanalyse om de cliënt grondig te leren kennen om hem juist te coachen. U wordt vertrouwd gemaakt met gesprekstechnieken, het observeren van cliënten, coachtechnieken en methodieken, Burn-out, stress, negatieve emoties, gedragsveranderingen en veel practicum. U wordt voorbereid op uw beroepstaken.

Beroepsmogelijkheden
Een Lifestyle & Burn-out coach is een gewaardeerd beroep waar grote behoefte aan is. U kunt vanuit uw eigen praktijk mensen privé coachen en opvolgen tijdens een coachtraject. U kunt uw diensten aanbieden aan het bedrijfsleven, waar een enorme behoefte is om werknemers te coachen, maar u kunt dit beroep ook in dienstverband uitvoeren. Heel wat organisaties zijn op zoek naar goede coaches.

Voor wie?
Voor iedereen die wil leren coachen en een bijdrage willen leveren aan deze complexe samenleving, maar ook voor leidinggevenden, consulenten, therapeuten, leerkrachten, begeleiders, kortom voor hen die met mensen werken. Een L&B coach analyseert, communiceert en motiveert. Voor meer informatie, zie studiegids.

Duur: 1 academiejaar, 50 lessen (150 lesuren).
Voorkennis: Geen specifieke voorkennis.
Lesgeld: 899 euro, waarvan 299 euro te voldoen bij inschrijving en het restant ad euro 600 vóór 1 september.
Studieboeken: Niet in het lesgeld begrepen.
Diploma Lifestyle & Burn-out coach: Na het afleggen van alle examens en Presentatie Integrale Opdracht (PIO).
Presentatiekosten PIO 30 euro.
Evaluatie: Opdrachten en praktijkexamens.

Voor studenten die aan spreiding van betaling doen wordt € 50 administratiekosten in rekening gebracht.
Het lesgeld wordt betaald door middel van overschrijving met vermelding van “naam en voorletters”, “de opleiding”, “de leslocatie” en “het factuurnummer”. Ibannummer: BE36 0682 0853 6081 t.n.v. Europese Academie, Reinpadstraat 9, B-3600 Genk.

Annulering vooruitbetaling:
De vooruitbetaling wordt niet terugbetaald maar blijft één jaar geldig of kan verrekend worden bij het volgen van een open cursus.

Stopzetting opleiding:
Bij stopzetting van de opleiding wordt het lesgeld niet terugbetaald. Mits schriftelijke verwittiging vóór 1 december, ontvangt u op aanvraag een ‘Waardebon Open Cursussen‘ voor 1/3 van het betaalde lesgeld met een geldigheidsduur van twee jaar vanaf uitgiftedatum. De waardebon is op naam en niet overdraagbaar.