+32-(0)89 355246

PROJECTOPLEIDING AROMATHERAPIE

Avondopleiding in Gent

Voorstelling van de opleiding
* Flexibele mogelijkheden
* Aanrader
* Leerprogramma
* Praktische gegevens
* Studiekosten

Voorstelling van de opleiding
Aromatherapie is binnen de kruidengeneeskunde een heel bijzondere en vooral zeer krachtige therapie. Er wordt gebruik gemaakt van etherische oliën die afkomstig zijn van bepaalde kruiden uit warme en zonnige gebieden. Men kan zich nauwelijks voorstellen dat men ontzettend veel kruiden nodig heeft om daaruit enkele grammen etherische olie te distilleren. Een druppel etherisch olie heeft een enorm potentieel waardoor men er voorzichtig mee moet omspringen. Etherische olie is vluchtig en laat geen vetvlekken achter. Binnen de vzw Europese Academie heeft de aromatherapie een prachtige ontwikkeling doorgemaakt zodat we op dit vlak toonaangevend zijn.

De bedoeling van deze projectopleiding is kennismaken met de wonderlijke werking en de vele toepassingsmogelijkheden van etherische oliën. Er wordt gewerkt vanuit aromagrammen, dit zijn schema’s die enerzijds gerelateerd zijn aan de vier elementen en hun werking en anderzijds aan de specifieke inhoudsstoffen. Vanuit een aromagram leest u meteen de aanwezige inhoudsstoffen af samen met hun specifieke werking. Op een directe, maar vooral correcte manier leert u met etherische oliën werken. Net als bij de kruiden zijn er enkelvoudige en complexe etherische oliën om het werkingsspectrum te vergroten en een synergetische werking te bereiken.

Flexibele mogelijkheden
Projectopleidingen bieden het grote voordeel dat u na een eerste opleiding gemakkelijk op andere opleidingen kunt overschakelen met vrijstelling van de basisvakken. Wie de projectopleiding Fytotherapie al heeft gevolgd, volgt alleen nog de vakken Aromatherapie en het practicum en betaalt alleen deze vakken.

Aanrader
De projectopleiding Aromatherapie kan uit persoonlijke interesse worden gevolgd om zich de kennis van de aromaleer eigen te maken of toe te passen binnen het gezin. Het is een ideale opleiding voor herboristen die hun mogelijkheden willen verruimen, maar zeker voor zorgverleners die hun professionele taken met aromatherapie wensen aan te vullen.

Leerprogramma

Basisprincipes van de natuurgeneeskunde
Omdat Aromatherapie een onderdeel is van de natuurgeneeskunde maakt u eerst kennis met de belangrijkste basisprincipes zoals ‘behandel de zieke in plaats van de ziekte’ en het principe van de vier lichaamssappen. U maakt kennis met de genezende, ontgiftende en herstellende mechanismen die in ieder mens aanwezig zijn. U leert in dit vak de etherische oliën binnen de natuurgeneeskunde integreren.

Biofarmacologie
Etherische oliën zijn geen medicijnen en toch is het belangrijk inzicht te krijgen hoe een aroma zich via de geurhersenen door het lichaam verspreidt en gedraagt. Een druppel etherische olie is samengesteld uit meerdere stoffen met ieder hun specifieke werking die elkaar ondersteunen tot een intense werking. Het gaat hier om een heel specifieke werking met zowel inwendige als uitwendige toepassingen. Als Aromatherapie op de juiste manier wordt toegepast, treden er op korte tijd verrassende verbeteringen op. Aromatherapie heeft een belangrijke plaats binnen de parallelgeneeskunde en de complementaire zorg.

Aromaleer en Aromatherapie
Voor de Aromatherapie worden uitsluitend kruiden gebruikt met een hoog gehalte aan etherische olie. Er bestaan diverse technieken om deze uit de kruiden te halen. Distilleren is een veel gebruikte techniek. Het is vooral belangrijk dat u de kwaliteit leert bepalen en het onderscheid kunt maken tussen natuurlijke etherische oliën en synthetische varianten. Er gaat extra veel aandacht naar de geurhersenen en hun werking via het zenuwstelsel, maar ook over de invloed op weefsels en organen. Omdat Aromatherapie ook uitwendig wordt gebruikt, wordt ingegaan op de samenstelling van de huid en vooral op de relatie tussen de huid en het zenuwstelsel. Naast deze technische aspecten gaat de meeste aandacht naar de toepassingsmogelijkheden en die zijn onbegrensd. Aromatherapie is een van de meest verfijnde natuurgeneeskundige therapieën en juist daarom vergt dit bijzondere kennis, competenties en ervaring.

Practicum
Tijdens de lessen practicum leert u de kennis in praktijk omzetten en wordt er vooral geoefend op basis van parate kennis aan de hand van geplastificeerde kaarten, het formuleren en verstrekken van adviezen.

Praktische gegevens

  • Duur: Een academiejaar, 25 leseenheden of 75 lesuren
  • Voorkennis: Geen specifieke voorkennis
  • Lesgeld: € 650 voor heel de opleiding, waarvan € 295 te voldoen bij inschrijving en het restant ad € 355 na ontvangst van de factuur
  • Cursusboeken: Deze kosten zijn niet in het lesgeld inbegrepen
  • Certificaat: na afleggen van alle examens en presentatie van de integrale opdracht.
  • Evaluatie: opdrachten en praktijkexamens
  • Lesdagen en lesuren: zie lesrooster
  • Inschrijving: via inschrijfformulier in de menubalk.
    De inschrijving is definitief na ontvangst van de vooruitbetaling.