+32-(0)89 355246

Voedingscoach

Voorstelling van de opleiding
Een Voedingscoach is direct inzetbaar om mensen individueel of in groep te begeleiden op weg naar een gezonde voeding zoals bij zelfhulpgroepen, sociale en culturele organisaties, jeugdverenigingen en onderwijs, maar ook in het bedrijfsleven. Bedrijven doen er alles aan om hun werknemers gezond en fit te houden en daarbij speelt voeding een grote rol. Voeding wordt gezien als een gigantisch probleem omdat de voedingsindustrie zogezegd aantrekkelijke en smakelijke voedingsproducten aanbiedt, maar die nauwelijks nog iets met gezonde voeding te maken hebben. Het voedsel wordt in de fabriek mechanisch en thermisch behandeld, voor maanden tot jaren in een verpakking gestopt en thuis in de eigen keuken opgewarmd. Een groot deel van de bevolking voedt zich met ‘opgewarmde kost’ en daar wordt men niet gezond of vrolijk van. Zowel de fysieke als de geestelijke gezondheid gaan sterk achteruit. Men probeert de bevolking te sussen dat we steeds ouder worden, maar dat geldt slechts voor een kleine groep mensen met sterke genen. Dat groepje wordt inderdaad van jaar tot jaar groter, maar dat heeft met de vergrijzing te maken.

De vzw Europese Academie staat al dertig jaar bekend om zijn toonaangevende inzichten in gezonde voeding. Wij streven naar een haalbare en betaalbare gezonde voeding zonder in extreme voedings-patronen te vervallen. De juistheid van onze standpunten wordt nu door modern voedingsonderzoek bevestigd. Er komt steeds meer kritiek op het massaal gebruik van voedingsadditieven (E-nummers). Zoetstoffen vervangen niet de suiker, maar alleen de zoete smaak waardoor mensen een tekort hebben aan natuurlijke suikers. Wetenschappers leggen een verband tussen de toename van suikerziekte en het gebruik van zoetstof. Gemodificeerd zetmeel wordt veelvuldig gebruikt om een voedingsproduct goedkoper te maken. De combinatie vet en suiker die men overal aan toevoegt heeft een verslavende werking, men eet er steeds meer van met overgewicht als gevolg. Dementie en vooral Alzheimer nemen angstwekkend toe. Er wordt een verband gelegd tussen dementie en het massaal gebruik van witte suiker. Tijdens deze opleiding verruimt u uw inzicht in voeding en gezondheid.

Flexibele mogelijkheden
Projectopleidingen bieden het grote voordeel dat je na een eerste opleiding gemakkelijk naar een andere opleiding kunt overschakelen met vrijstelling van de basisvakken. Het is een flexibel systeem.

Aanrader
Deze opleiding kan eveneens uit persoonlijke interesse worden gevolgd om het eigen voedingspatroon en dat van het gezin te verbeteren.

Leerprogramma


Beroepsprofiel Voedingscoach
De opleiding wordt ingeleid met een vak waarin het beroepsprofiel, de beroepstaken en mogelijkheden van de Voedingscoach besproken worden zodat je voorbereid bent om zoveel mogelijk uit deze opleiding te halen en om snel met voldoende zelfvertrouwen de stap naar de praktijk te zetten

Natuurfilosofie
In dit vak wordt het verband gelegd tussen de mens, zijn DNA en de ecologie. Het succes van de Voedingscoach ligt in de totale aanpak van de mens als eenheid van lichaam en geest en de invloeden van de omgevingsfactoren.

Persoonlijkheidsanalyse en gesprekstechnieken
Wie met cliënten werkt moet de persoonlijkheid snel achterhalen omdat een individuele aanpak doorslaggevend is. Men leert de cliënt typeren volgens zijn aangeboren temperament, karakter en gedrag, Verder wordt je vertrouwd gemaakt met het toepassen van de moderne communicatieleer.

Gastro-intestinale leer
Wie met voeding werkt moet weten wat er met het voedsel in het menselijk lichaam gebeurt, welke weg er wordt afgelegd door het lange gastro-intestinaal stelsel. Door het verband te leggen tussen voedsel en het verteringsstelsel, krijg je een totaal ander inzicht in gezond voedsel.

Algemene voedingsleer
Hierin maak je kennis met de reguliere voedingsleer zoals deze door officiële instanties wordt voorge-houden. Je maakt kennis met de calorieleer, de drie macronutriënten eiwit, vet en koolhydraat en de micronutriënten vitaminen, mineralen en andere belangrijke stoffen.

Bijzondere voedingsleer
Hierin ga je op zoek naar mogelijkheden om het voedsel optimaal te verteren en om te zetten in bruikbare energie. Je maakt kennis met de aspecten als voedselkeuze, het zuur-base evenwicht, de voedselcombinaties, de bio-energie, het belang van fruit en groenten, rauwkostvoeding, keukenkruiden enz.

Voedingsbereiding en presentatie
Als student maak je niet alleen kennis met goede bereidingstechnieken, maar je weet ook de opgedane kennis in de praktijk om te zetten. Voedingspresentaties zijn gericht op de beroepstaken.

Genezend voedsel
Voeding dient niet alleen om ons van energie te voorzien, maar heeft zoals kruiden eveneens een genezende functie. Voedingsmiddelen bevatten bijzondere stoffen die fytonutriënten worden genoemd. Verder wordt ingegaan op gastro-fysica of het verband tussen voeding en onze zintuigen. Je leert in dit vak adviezen formuleren en aanreiken.

Presentatie integrale opdracht
De opleiding wordt afgesloten met een praktijkgerichte opdracht die klassikaal gepresenteerd, becommentarieerd en geëvalueerd wordt.

Praktische gegevens

Duur: 1 academiejaar, 50 lessen (150 lesuren)
Voorkennis: Geen specifieke voorkennis
Lesgeld: € 899 waarvan € 299 te voldoen bij inschrijving en het restant ad € 600 vóór 1 september
Studieboeken: Zijn niet in het lesgeld inbegrepen
Diploma Voedingscoach: Na afleggen van alle examens en presentatie van de integrale opdracht
Evaluatie: Opdrachten en praktijkexamens
Leslocatie, lesdagen en lesuren: Zie onder menu Lesroosters
Inschrijving: Zie website, menu Inschrijfformulier
De inschrijving is definitief na ontvangst van de vooruitbetaling.

Voor studenten die aan spreiding van betaling doen wordt € 50 administratiekosten in rekening gebracht.

Het totale lesgeld wordt betaald door middel van overschrijving met vermelding van “naam en voorletters”, “de opleiding”, “de leslocatie” en “het factuurnummer”. Ibannummer: BE36 0682 0853 6081 t.n.v. Europese Academie, Reinpadstraat 9, B-3600 Genk.

Annulering vooruitbetaling:
De vooruitbetaling wordt niet terugbetaald, maar blijft één jaar geldig of kan verrekend worden bij het volgen van een open cursus.

Stopzetting opleiding:
Bij stopzetting van de opleiding wordt het lesgeld niet terugbetaald. Mits schriftelijke verwittiging vóór 1 december, ontvang je op aanvraag een ‘Waardebon Open Cursussen‘ voor 1/3 van het betaalde lesgeld met een geldigheidsduur van twee jaar vanaf uitgiftedatum. De waardebon is op naam en niet overdraagbaar.

Niet begrepen in het lesgeld:
– Ingrediënten voedingspraktijk
– Nota’s (fotokopieën)