pr27358u10677532

 

Steeds meer mensen hebben begrepen dat de gezondheid, door de moderne samenleving met zijn vervuilend milieu, bedreigd is. Daarom leven velen een stuk bewuster. Dat heeft zijn invloed op het koopgedrag van de consument met de bijhorende economische weerslag. De consument gaat voorzichtiger om met genotsmiddelen zoals het drinken van koffie. Koffie blijft uiteraard een populair genotsmiddel dat sterk verbonden is met de westerse levenswijze en niet zo gemakkelijk zal verdwijnen. Het maakt echter veel uit of iemand de hele dag door koffie drinkt of zich beperkt tot slechts enkele kopjes per dag. Veel mensen drinken thuis geen koffie meer, alleen in een restaurant, op een terrasje of bij een gelegenheid. Omdat men vreest dat het omzetcijfer van de koffieverkoop wel eens zou kunnen stagneren, wordt onder het mom van wetenschappelijke onderzoeken de grootste onzin de wereld ingestuurd.

 

Een uitgebreid Amerikaans onderzoek op niet minder dan 200 000 deelnemers heeft zogezegd aangetoond dat bij regelmatig koffie drinken het risico op diabetes II met 35% afneemt. Ongelooflijk als u weet dat cafeïne een negatieve invloed heeft op de pancreas en de suikerstofwisseling in de war kan brengen. Koffie verhoogt de bloeddruk, belast het hart, prikkelt het zenuwstelsel, verstoort het slaapmechanisme, werkt verslavend en ondermijnt op langer termijn de gezondheid. Publicaties waarin het drinken van koffie wordt aanbevolen of gezondheidsbevorderende eigenschappen worden toegeschreven, zijn misleidend en misdadig.

 

Britse onderzoekers, namen zijn niet gekend, zouden beweren dat sterke Espresso, cappuccino en dergelijke koffiesoorten de sportprestatie met 11% doet toenemen. Zij bevelen aan 2 tot 3 kopjes koffie  te drinken ongeveer een uur voor de training. We kunnen ons hier wel iets bij voorstellen omdat koffie hier dienst doet als een legale doping. De prikkelende werking van cafeïne op actieve hersendelen stimuleert immers alertheid. Dit kan misschien de sportprestatie verbeteren, maar heeft met gezondheid niets te maken.

 

De grootste onzin die tegenwoordig wordt uitgekraamd is dat gesuikerde koffie overgewicht afremt. Onderzoekers van de universiteit van Kopenhagen stelden vast dat mensen die zwarte koffie met suiker drinken rond 40% minder problemen hebben met overgewicht.  Wat een onzin. Men heeft geen grootschalige onderzoeken nodig, die door duurbetaalde wetenschappers worden uitgevoerd, om werkelijke feiten vast te stellen. De ervaring leert ons dat onder zware koffiedrinkers zich zowel graadmagere als zwaarlijvige mensen bevinden. Dit wordt niet bepaald door het drinken van koffie maar wel door de constitutie. Bij onderzoek naar zwaarlijvigheid zal men altijd een onderscheid moeten maken tussen endogene en exogene zwaarlijvigheid of met andere woorden tussen verworven of aangeboren zwaarlijvigheid.

 

De onzin over koffie gaat zover dat men nu al het gezicht en het decolleté met koffie kan laten behandelen. Daarbij wordt gerekend op de vitaliserende en zacht prikkelende werking van koffie die tijdens de behandeling wordt gebruikt. De behandeling zou vermoeidheid en stress bestrijden, die ook zichtbaar zijn op de huid. Koffie wakkert juist stress aan en maakt onrustig. Men deinst niet terug om gezondheidsbevorderende kwaliteiten aan een dergelijke koffiebehandeling toe te schrijven zoals verbetering van de doorbloeding, het vochtgehalte in de huid zou gestimuleerd worden en zorgt voor nieuwe energie. Zelfs de rug, de nek, de schouders en de voetzolen worden met koffie behandeld. Op een vochtinbrengend masker wordt fijn gemalen koffie gestrooid. Men maakt de cliënt wijs dat deze behandeling gifstoffen uit het lichaam vrij maakt terwijl de logica zegt dat het onzin is. Koffie is immers een giftige plant en cafeïne is een gifstof. Gifstoffen kunnen alleen van binnenuit via de huid uitgescheiden worden, dus door inwendige stimuli zoals een zweetbevorderende kruidenthee, ontgiftende voedingsmiddelen of door een verhoogde warmte zoals bij sauna of een zweetkuur. Na een dergelijke behandeling loopt men wel een paar dagen rond met een koffiegeur. Na een grondige douche spoelt men de dure koffiebehandeling met al zijn zogezegde goede eigenschappen weer weg. Een dergelijke behandeling kost 70 euro. Wie wordt hier voor de gek gehouden?    

 

Belangengroepen proberen via wetenschappelijk onderzoek aan te tonen dat koffie ook goede eigenschappen bezit. Een genotsmiddel kan bepaalde goede eigenschappen bezitten, meestal zijn deze heel beperkt en wegen niet op tegen de nadelen ervan.Het  is een schande dat geld van de gemeenschap, belastingsgeld, dient om dergelijke onzin als wetenschappelijk onderzoek te laten gelden. De overheid financiert aan de ene kant dergelijke onderzoekers en onderzoeksinstituten en klaagt aan de andere kant dat de volksgezondheid onbetaalbaar is geworden. Waar is de logica gebleven!