+32-(0)89 355246

Coachen & practicum, deel 2

In deze open cursus gaat alle aandacht naar problemen die met een bepaalde persoonlijkheid of type verbonden zijn. Er is een duidelijke analogie tussen de persoonlijkheid en het probleem. Deze open cursus is een vervolg op Coachen en practicum deel 1, maar kan ook afzonderlijk worden gevolgd als u vertrouwd bent met het vak Typologie om verbanden te kunnen leggen. Een groot aantal problemen worden besproken, hoe men daar mee omgaat en hoe u ze overwint. Ze worden in vier groepen gekanaliseerd zodat u ze gemakkelijk kunt herkennen. Agressie (V), depressie (W), manisch depressie of bipolaire stemmingsstoornis (L) en melancholie of zwaarmoedigheid (A) zijn de vier groepen. Veel specifieke problemen zijn aan deze vier groepen gerelateerd. Op een eenvoudige, maar doeltreffende manier dringt u binnen in de moeilijke wereld van veel mensen of bij uzelf en leert u daarmee om te gaan. Deze open cursus is geschikt voor iedereen die te kampen heeft met een van deze specifieke problemen of iemand uit uw directe omgeving. Deze open cursus is ook geschikt voor hen die werkzaam zijn in de zorgsector werkzaam of de hulpverlening.