+32-(0)89 355246

Jaar: 2015

Nano Foods, wat is dat nu weer?

Haast iedere dag wordt de consument overladen met nieuwe informatie. Het probleem is echter dat deze niet altijd objectief en transparant is zodat men niet weet of er voor- of nadelen aan verbonden zijn. Als consument staat men machteloos omdat meestal inzicht en kennis ontbreekt om een juist oordeel te

Continue reading

Het zuur-base evenwicht in het bloed.

Er wordt vaak de vraag gesteld of voeding het bloed al dan niet kan verzuren. Het zuur-base evenwicht is een ingewikkelde theorie die we heel eenvoudig kunnen uitleggen. Laten we voorop stellen dat de zure smaak niets te maken heeft met het zuur-base evenwicht. Citroensap is erg zuur, maar heeft

Continue reading

De ziekte van Lyme neemt toe door de klimaatopwarming

Er is een duidelijk verband tussen de klimaatopwarming en de toename van teken. Door dat er meer zonlicht is, vangen alleenstaande bomen zoals eiken in tuinen, langs de wegen, parken en open bossen meer licht op en dat heeft een invloed op de groei. Zo zijn er opvallend meer eikels

Continue reading

Labels op voedingsproducten deugen niet.

De commerciële wereld is op leugens en misleiding gebouwd. In de auto-industrie heeft VW aangetoond hoever men met bedrieglijke praktijken kan en durft te gaan. De kwaliteitslabels van huishoudelijke toestellen lijken niet te kloppen en die op voedingsproducten zijn meer dan misleidend. In wat een wereld leven we? Iedereen vindt

Continue reading

Rood vlees Even gevaarlijk als sigaretten en astbest

Een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bevestigt dat de vegetariers gelijk hebben: vlees is ongezond en kankerverwekkend. Daarin staat onomstotelijk dat bewerkt vlees darmkanker kan veroorzaken en rood vlees waarschijnlijk ook. Het is vooral het bewerkte vlees zoals worst, gehakt, hamburgers en vleeswaren (charcuterie) die het risico verhogen, zelfs

Continue reading

Bruiswater heeft veel voordelen.

Heel lang heeft men gemeend dat plat water (bronwater) gezonder zou zijn dan bruiswater, maar dat is niet zo. Er werd zelfs beweerd dat bruiswater ongezond zou zijn omdat het koolzuur bevat. Velen dachten dat koolzuur verzurend zou werken. Dit is onzin want dit heeft niets met het zuur-base evenwicht

Continue reading

Suikertaks is goed voor de overheid

De Belgische Federale regering zit met een gat in de begroting. Om dit te dichten zoeken politici naar bijkomende bronnen van inkomsten. De taks verhogen op rookwaren is een voor de hand liggende strategie die steeds met veel succes wordt toegepast. Het is maatschappelijk verantwoord en de rokers laten het

Continue reading

Voeding, pure emoties

‘Wat eten we vandaag?’ vroeg het zoontje van Linda. ‘Haal maar wat bij de Chinees, want ik heb geen tijd om iets klaar te maken!’ antwoordt de moeder terwijl ze druk bezig is met een huishoudelijke taak af te werken. Het gebeurt steeds vaker dat men iets uit het vuistje

Continue reading

Wintervoeding Het kan ook anders!

Bijna iedereen stelt vast dat men tijdens de winter in lichaamsgewicht aankomt. Bovendien vallen de eindejaarsfeesten in hartje winter. Dit is logisch omdat we de neiging hebben om meer te eten dan in de zomer terwijl we ons minder bewegen en veel tijd binnenshuis doorbrengen. Dieren in de vrije natuur

Continue reading

Gif is gezond. Hoe durft men dit beweren!

Onlangs viel mijn oog op een speciale editie van Elsevier met als veel zeggende titel ‘GEZONDHEIDS ABC’ en als ondertitel ‘Alles over de revoluties in de medische wetenschap. Wat u moet weten om gezond en fit te worden en te blijven.’ Deze kleurrijke brochure lag tussen de andere tijdschriften in

Continue reading