+32-(0)89 355246

Voedingscoach

Voedingscoach
Omdat voeding zo belangrijk is.

Er is enorm veel behoefte aan het begeleiden van mensen die de stap zetten naar een gezonde en aantrekkelijke voeding zowel privé (gezin), op de werkvloer, in scholen en verenigingen. De Voedingscoach brengt individuen of groepen op een directe wijze in contact met de heerlijke aroma’s van gezond voedsel, voedingsregels en voedingspatronen. Vooral het bedrijfsleven en scholen tonen samen met de overheid grote belangstelling om de stap te zetten naar gezonde voeding.

Beroepsprofiel
Een Voedingscoach heeft als taak om mensen te begeleiden op het vlak van gezonde voeding zowel in de privésfeer, onderwijs, organisaties of het bedrijfsleven. Er is enorme behoefte aan goede adviezen en begeleiding. De voeding is zodanig gecommercialiseerd en geïndustrialiseerd dat men niet meer weet wat gezond en ongezond is. Bovendien is de informatie tegenstrijdig. Nog nooit eerder is de mens zo bewust omgegaan met voeding omdat er geen vertrouwen meer is in de chemische landbouw met al zijn pesticiden, de voedingsindustrie met zijn E-nummers, toegevoegde suikers of zoetstoffen, gemodificeerd zetmeel dat massaal gebruik wordt als goedkope vulstof enz. De volksgezondheid staat zwaar onder druk. Voeding is gekoppeld aan gezondheid, maar ook aan levenswijze en kan niet in enge cijfers worden uitgedrukt. Voeding is een levenshouding, een totaal beleving vandaar de behoefte aan een andere aanpak. De vzw Europese Academie staat bekend om zijn inzet voor een gezonde voeding en zijn ideale voedingsadviezen.

Professionele werkzaamheden
Een Voedingscoach kan overal werkzaam zijn, want iedereen is bij voeding betrokken. We eten driemaal per dag of meer dan duizend keer per jaar. De gezondheid is zwaar belast ondanks het feit dat de gemiddelde leeftijd toeneemt. Steeds meer mensen krijgen kanker, suikerziekte, Alzheimer, voelen zich niet goed in hun vel, lijden aan angsten, depressies, hebben suïcidale neigingen of kampen met een burn-out. Jonge mensen kunnen hun job, hun relatie of gezin niet meer aan. Het is de generatie die met industrievoeding is groot geworden en waar we nu de gevolgen van zien. In het bedrijfsleven kampt men met enorme problemen omdat steeds meer werknemers hun weg niet meer vinden in deze snelgroeiende wereld. De overheid maakt geld vrij om consulten bij gezondheids- en voedingscoaches te vergoeden, zeker nu het bedrijfsleven weer op volle toeren draait.

Op zoek naar echt en gifvrij voedsel
Deze E-opleiding pakt het voedingsprobleem totaal anders aan. We maken een onderscheid tussen voedingsmiddelen en voedingsproducten en vertrekken vanuit het feit dat het verteringsstelsel genetisch is bepaald en niet alles zomaar verteert. Vandaar het belang van voedingsregels. We bepalen de kwaliteit van het voedsel vanuit een referentiekader en stimuleren het gebruik van gezond, gifvrij en milieuvriendelijk voedsel in overeenstemming met het verteringsstelsel. Wij gaan uitvoerig in op de macro- en micronutriënten en besteden voldoende aandacht aan de fytonutriënten of de genezende stoffen in de voeding. Het is een unieke opleiding omdat voeding op een andere manier wordt benaderend en in een ruimer perspectief wordt geplaatst.

Persoonlijke belangstelling
Deze E-opleiding wordt eveneens gevolgd door mensen die hun eigen voeding en die van hun gezin willen verbeteren zonder professionele ambities. U maakt kennis met de fascinerende en creatieve wereld van de voeding. Het voedsel dat we eten levert ons energie om te functioneren en ons tegen ziekten te beschermen, maar voeding heeft ook invloed op ons gedrag en op ons geluksgevoel. Vandaar dat we voeding in een veel ruimer perspectief plaatsen. We worden overrompeld met informatie en plat geslagen met voedingsadviezen, zodat iedereen het noorden kwijt is. Deze E-opleiding biedt concrete handvaten aan om op een gezonde voeding over te stappen zonder in extreme voedingspatronen te vervallen. We kiezen voor echt en natuurlijk voedsel.

Het verloop van de opleiding
Een E-opleiding of digitaal ondersteunend afstandsonderwijs is vanuit de moderne mogelijkheden onbegrensd en biedt enorm veel voordelen. Voor het verloop van een E-opleiding surft u naar de afzonderlijk rubriek: Praktijkgericht studeren.

Leerprogramma
We beginnen met de Algemene voedingsleer of de kennis over de calorieën, eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen, mineralen en ballaststoffen of ruwe vezels. Vandaar zetten we de stap naar de Bijzondere voedingsleer, waarin we aandacht vragen voor bijzondere aspecten van de voeding zoals de relatie tussen het DNA en de persoonlijke voorkeur, het zuur-base evenwicht, het belang van detoxkuren, de opbouw van de darmflora, het belang van fruit en groenten, superfood enz. Uiteraard gaan we in op de anatomie, fysiologie en pathologie omdat de kennis van het menselijk lichaam belangrijk is. Het hoofdaccent ligt in het formuleren en aanreiken van voedingsadviezen, het begeleiden van individuen en groepen, voeding bij kinderen of bij ouderen. Een Voedingscoach houdt zich bezig met voedingsdemonstratie en voedingsbereidingen, gezond en gastronomisch.

Leerinhoud
Een opleiding is een traject dat uit meerdere trajectschijven is opgebouwd. De E-opleiding Voedingscoach bestaat uit vijf belangrijke trajectschijven. Een trajectschijf is vergelijkbaar met een vak uit het traditioneel onderwijs, maar is ruimer opgevat terwijl het accent ligt op het afleggen van het traject.

  • Algemene voedingsleer
  • Bijzondere voedingsleer
  • Kennis van het menselijk lichaam
  • Voedingsadviezen
  • Voedingsbereidingen en presentaties

Algemene voedingsleer
Tijdens deze trajectschijf maakt u kennis met de Algemene voedingsleer die steunt op de voedingswetenschappen, namelijk de macronutriënten eiwit, vet en koolhydraat die de nodige calorieën leveren en de micronutriënten vitaminen, mineralen en andere stoffen. U leert werken met de voedingsmiddelentabel, voedingspatronen berekenen en het bepalen van de dagelijkse hoeveelheden die men nodig heeft en het opsporen van eventuele tekorten.

Bijzondere voedingsleer
In de Bijzondere voedingsleer leert u het onderscheid maken tussen een voedingsmiddel en een voedingsproduct, de invloed van de genen op de vertering en stofwisseling, maar ook het bepalen van de smaakvoorkeur. Er gaat veel aandacht naar de levenskracht van een voedingsmiddel, de versheid, natuurlijke bewaartechnieken en het onderscheid tussen caloriearme en calorierijke voedingsmiddelen. U leert het verband, maar ook de verhouding leggen tussen beide. Dit wordt het zuur-base evenwicht genoemd. Alles door elkaar eten kan het verteringsstelsel niet aan, vandaar het belang van de goede voedselcombinaties. Een opgezette buik vol darmgassen is het gevolg van verkeerde voedselcombinaties. We hechten veel belang aan het bio-energetisch aspect omdat voedingsmiddelen via de fotosynthese licht opvangen in de vorm van biofotonen. Deze lichteenheden bepalen de versheid, maar ook de kwaliteit van de vertering en de stofwisseling. Door verkeerde bewerkings- en bewaringstechnieken wordt een deel van deze lichtenergie vernietigd. In dit vak maakt u kennis met de boeiende aspecten uit de voeding.

Kennis van het menselijk lichaam
Om inzicht te krijgen in de vertering, de stofwisseling, opbouw van de darmflora, verhogen van de immuniteit van vele andere aspecten van de voeding is het nodig dat u het menselijk lichaam leert kennen. Er wordt op een aangename, boeiende en vooral begrijpelijke wijze ingegaan op de anatomie, fysiologie en pathologie, maar steeds in relatie met voeding.

Voedingsadviezen
Als Voedingscoach is het verstrekken van voedingsadviezen een belangrijke taak. Dat kan gaan van eenvoudige adviezen die betrekking hebben op de dagelijkse voeding of aanbevolen voedingsmiddelen, maar ook over de voeding in relatie met ziekten, leeftijdsgroepen zoals baby’s, kinderen, jongeren, sportbeoefenaars, ouderen enz. Voedingsadviezen zijn eveneens gericht op preventie.

Voedingsbereidingen en presentaties
Voedingsadviezen zijn belangrijk, maar bereidingen en presentaties zijn even belangrijk. De kennis die u zich eigen gemaakt, wordt in praktijk omgezet. Iedere bereiding staat in het teken van gezondheid, maar eveneens van heerlijke smaken en prachtige aroma’s. Veel aandacht gaat naar de keukenkruiden. Zij verhogen niet alleen de aantrekkingskracht van een gerecht, maar behouden hun geneeskrachtige werking. Keukenkruiden leveren een bijkomende bijdrage aan de gezondheid. Er gaat ruime aandacht naar de culinaire en gastronomische aspecten.

Studiebelasting en moeilijkheidsgraad
U bepaalt zelf de studiebelasting aan de hand van uw leerritme en de beschikbare tijd. Vier maanden is een minimum studiebelasting omdat u zich deze kennis moet eigen maken en vooral in de praktijk moet leren omzetten. Er is een maximum studiebelasting voorzien van zes maanden die eventueel kan verlengd worden.

Studieniveau
Deze E-opleiding is op hoger cognitief niveau, terwijl de moeilijkheidsgraad best meevalt omdat door de praktijkgerichte leermethode en de digitale ondersteuning studeren anders verloopt. Studeren is een creatieve bezigheid geworden waarbij u veel zelf regelt. Alles is in een eenvoudige en begrijpelijke taal geschreven. Bovendien worden linken gelegd met andere digitale mogelijkheden. U wordt digitaal ondersteund en begeleid. Na iedere trajectschijf wordt u geëvalueerd om na te gaan in welke mate u zich deze kennis hebt eigen gemaakt. Bijsturing is de meest normale zaak bij iedere opleiding. Studeren is altijd een avontuur, maar met aangename verrassingen.

Inschrijving
U neemt zelf de beslissing op het ogenblik dat u overtuigd bent dat deze E-opleiding voor u een persoonlijke verrijking is en nieuwe mogelijkheden biedt. Contacteer ons als u aanvullende informatie wenst. Inschrijving gebeurt via het digitaal Inschrijfformulier.

Studiebelasting: 41 leseenheden of 123 lesuren.
Studieduur: 4 à 6 maanden
Studiekosten: 860 euro
Leermethode: E-cursus, Praktijkgericht
Certificaat: Voedingscoach
Startdatum: Zelf te bepalen