+32-(0)89 355246

PROJECTOPLEIDING BURN-OUT COACH

Avondopleiding in Antwerpen, Gent, Leuven en Maastricht

Omdat zoveel mensen het leven, het beroep en gezin niet meer aankunnen

Voorstelling van de opleiding
* Flexibele mogelijkheden
* Aanrader
* Leerprogramma
* Praktische gegevens
* Studiekosten

 Voorstelling van de opleiding
De digitalisering biedt enorme voordelen, maar helaas leven wij daardoor in een verhoogde versnelling en dat kunnen veel mensen niet langer aan. Men geraakt de pedalen kwijt en komt in een uitzichtloze situatie terecht, totaal uitgeput, leeg, futloos en gedemotiveerd. Burn-out is aan het beroepsleven gerelateerd waardoor het plezier in het werk sterk afneemt, maar ook de hele persoonlijkheid en vooral het emotionele en sociale leven geraakt erdoor in de war. Burn-out is geen ziekte of psychische stoornis en is als zodanig niet opgenomen in de DSM-5, het classificatiesysteem van psychische en psychiatrische stoornissen. Het gaat om een vorm van ernstige uitputting, een vicieuze cirkel die men gemakkelijk kan doorbreken met de juiste adviezen, doeltreffende tips en eenvoudige oefeningen zodat de lege energiebatterij weer snel wordt opgeladen.

Burn-out betekent ‘opgebrand zijn’ en sommige mensen branden sneller op dan anderen. Dat heeft vooral te maken met het aangeboren temperament. De Persoonlijkheidsanalyse leert u dat personen met een extraverte instelling, zij die snel enthousiast zijn, over veel energie beschikken, gedreven zijn, te veel hooi op hun vork nemen of altijd met nieuwe ideeën bezig zijn een groot risico te lopen om aan een burn-out te lijden. In de Persoonlijkheidsanalyse worden ze tot het Vuur- en Luchttype gerekend. Maar ook personen met een introverte persoonlijkheid zoals het Water- en het Aardetype lopen risico’s omdat ze niet in de mogelijkheid zijn om hun spanningen los te laten. Zij kunnen niet ‘nee’ zeggen, blijven zich voor anderen uitsloven en onderdrukken hun emoties. Perfectionisten die alles plannen, zichzelf en de anderen voortdurend controleren vanuit een sterk plichtsgevoel behoren eveneens tot een risicogroep.

Burn-out wordt vaak medicinaal behandeld zoals bij een depressie en dat zorgt ervoor dat men heel lang in behandeling is zonder echt resultaat. Wij herhalen, Burn-out is geen ziekte, geen psychische stoornis, het is een tijdelijke toestand van uitputting waarbij de levensenergie is opgeraakt. Door een juiste aanpak herstelt het uitgeput lichaam zichzelf. Het coachen van burn-out begint met inzicht in het verschijnsel burn-out en vooral in de persoonlijkheid van de cliënt. Alleen een individuele aanpak leidt tot gunstig resultaat.

Flexibele mogelijkheden
Projectopleidingen bieden het grote voordeel dat u na een eerste opleiding gemakkelijk op andere opleidingen kunt overschakelen met vrijstelling van de basisvakken. Het is een flexibel systeem.

Aanrader
Deze opleiding kan uit persoonlijke interesse worden gevolgd om burn-out te voorkomen of als men zelf of iemand uit de directe omgeving er aan lijdt. Door het volgen van een dergelijke opleiding verruimt u uw inzichten en geraakt u er weer snel bovenop.

Leerprogramma


Beroepsprofiel Burn-out coach
De opleiding wordt ingeleid met een vak waarin het beroepsprofiel, de beroepstaken en mogelijkheden worden besproken zodat u voorbereid bent om zoveel mogelijk uit de opleiding te halen en om met voldoende zelfvertrouwen de stap naar de praktijk te zetten.

Persoonlijkheidsanalyse en gesprekstechnieken
Wie met cliënten werkt moet de persoonlijkheid snel achterhalen omdat een individuele aanpak doorslaggevend is. U leert cliënten typeren volgens hun aangeboren temperament, karakter en gedrag waardoor u de specifieke aanleg voor burn-out snel achterhaalt. U wordt tevens vertrouwd gemaakt met de toepassingen van moderne communicatietechnieken.

Het verschijnsel burn-out
In dit vak maakt u kennis met het verschijnsel burn-out, de oorzaken en vooral de vatbaarheid vanuit de persoonlijkheid en de negatieve omgevingsfactoren. Veel aandacht gaat naar de energiebalans en hoe u deze herstelt, over de juiste overwinningsstrategie en vooral hoe u met eenvoudige en natuurlijke middelen en trainingen de energiebatterij weer oplaadt. De kracht zit in de natuurlijke en eenvoudige aanpak.

Stressbeheersing
Bij burn-out geraakt het ontspanningsmechanisme geblokkeerd zodat er een permanente toestand van stress ontstaat waardoor de energie wegvloeit met enorme uitputting als gevolg. De Europese Academie heeft de ontspanningsmethode Biorelaxatie ontwikkeld die al vele jaren succesvol wordt toegepast. Bij stress ontstaan er spierspanningen waardoor de ademhaling bemoeilijkt wordt. De kracht van de Biorelaxate ligt in de gedachteloosheid. Door het tijdelijk uitschakelen van mentale activiteiten herstelt zich het zenuwstelsel en de energiebalans. Verder wordt er gebruik gemaakt van visualisatie, fixatie, positieve suggesties en affirmaties en aangevuld met ontspanningsmassage en oorkaarsentherapie

Ontspanningsmassage
Bij stress en burn-out verkrampen de spieren zich zodat de beweging en fysieke inspanningen sterk afnemen. Ontspanningsmassage maakt niet alleen de spieren weer soepel, maar verhoogt de doorbloeding in het weefsel en dat betekent aanvoer van zuurstof, voedsel en warmte en afvoer van gifstoffen. Hierdoor heffen zich emotionele en fysieke blokkades op. Tijdens deze lessen maakt u eveneens kennis met de oorkaarsentechniek met zijn bijzonder rustgevende werking.

Voeding, etherische oliën en kruiden
Als burn-out coach verstrekt u directe adviezen in verband met voeding, etherische oliën en kruiden die bijzonder goed werken bij burn-out of andere emotionele aandoeningen. Tarwekiemen, bijenpollen of honing hebben een uitzonderlijke goede werking op het zenuwstelsel. Er zijn etherische oliën die het verstoord slaapritme herstellen, de energiehuishouding stimuleren of voor een mentale versterking zorgen. U leert concrete adviezen formuleren en aanreiken.

Presentatie integrale opdracht
De opleiding wordt afgesloten met een praktijkgerichte opdracht die klassikaal gepresenteerd, gecommentarieerd en geëvalueerd wordt.

Praktische gegevens

 • Duur: 1 academiejaar, 40 leseenheden of 120 lesuren
 • Voorkennis: Geen specifieke voorkennis
 • Lesgeld: € 695 voor heel de opleiding, waarvan € 295 te voldoen bij inschrijving en het restant ad € 400 na ontvangst van de factuur
 • Cursusboeken: Deze kosten zijn niet in het lesgeld inbegrepen
 • Diploma Burn-out coach: na afleggen van alle examens en presentatie van de integrale opdracht.
 • Evaluatie: opdrachten en praktijkexamens
 • Lesdagen en lesuren: zie lesrooster
 • Inschrijving: via inschrijfformulier in de menubalk.
  De inschrijving is definitief na ontvangst van de vooruitbetaling.
  Voor studenten die aan spreiding van betaling doen wordt € 50 administratiekosten in rekening gebracht.