+32-(0)89 355246

Gezondheidstherapeut

Dagopleiding in Antwerpen
Avondopleiding in Maastricht 

      

De opleiding Gezondheidstherapeut is een geaccrediteerde opleiding die in Nederland voldoet aan alle gestelde voorwaarden zodat de cliënten, afhankelijk van hun polisvoorwaarden, in aanmerking komen voor terugbetaling door de zorgverzekering.

Complementaire zorg
Gezien de groeiende belangstelling voor de complementaire zorg kiezen steeds meer jonge mensen voor een opleiding tot Gezondheidstherapeut. Een Gezondheidstherapeut is een complementaire zorgverlener die gebruik maakt van eenvoudige, natuurlijke en risicovrije behandelingen die gericht zijn op preventie en gezondheidsproblemen en aansluitend op de zelfzorg. De complementaire zorgverlener stelt uiteraard geen medische handelingen of interventies die vastgelegd zijn in het KB 78 (B) of in de wet BIG (NL). De reguliere gezondheidszorg is onbetaalbaar geworden omdat te veel mensen er gebruik van maken. Binnen de EU raden de overheden en voorlichtingsdiensten de bevolking aan hun gezondheid te verzorgen, o.a. door zelf verantwoordelijkheid te nemen, door bewust om te gaan met voeding, het lichaamsgewicht te beheersen, meer te bewegen, zich regelmatig te ontspannen enz.

Als complementaire zorgverlener heeft de Gezondheidstherapeut in deze snel veranderende wereld met zijn enorme gezondheidsproblemen een cruciale taak te vervullen. Op vijftien jaar tijd is het aantal suikerpatiënten verdubbeld en komt ouderdomssuiker (diabetes type II) al bij kinderen voor. Overgewicht is een epidemie geworden, net als burn-out, zelfdoding, stress, depressie, dementie enz. De reguliere gezondheidszorg biedt medische en vooral hoog gespecialiseerde hulp aan, maar het is dweilen met open kraan omdat een gecommercialiseerde levensstijl en een vervuild milieu vernietigend zijn voor de gezondheid.

De complementaire zorgverlener leert de patiënt/cliënt bewust om te gaan met zichzelf, het verkleinen van zijn ecologische voetafdruk en met de onbegrensde mogelijkheden van natuurlijke middelen en behandelingen die tot zelfzorg leiden. Er is een grote behoefte aan goed opgeleide complementaire zorgverleners zoals een Gezondheidstherapeut. Vandaar dat deze opleiding concrete beroeps-mogelijkheden en toekomstperspectieven biedt.

De opleiding tot Gezondheidstherapeut biedt een gevarieerd programma aan met een groot aanbod van natuurlijke therapieën, zoals Massagetherapie, de Manuele therapieën DSR, PSR en MLD en verder Kruidengeneeskunde, Fytotherapeutische middelen, Aromatherapie, Apitherapie, Acetotherapie enz. Veel aandacht gaat naar Voedingsadviezen en Voedingstherapie, Bach Bloemenremedies, Persoonlijkheidsanalyse, Relaxatietherapie enz.

Praktische gegevens

Duur: 4 jaar
Studiebelasting: 60 lessen (180 uren) per academiejaar.

Diploma:
‘Gezondheidstherapeut’ na het beëindigen van de studie, het slagen voor de proeven en het verdedigen van een eindwerk op het einde van het vierde jaar en het voltooien van de interne en externe stage

Evaluatie:
Toetsen, opdrachten en praktijkexamens zijn gespreid over heel het academiejaar en worden afgenomen volgens het principe van de praktijkgerichte leermethode.

Leslocatie, lesdagen en lesuren: Zie menubalk onder Lesroosters.

Inschrijving: Zie menubalk onder Inschrijfformulier.
De inschrijving is definitief na ontvangst van de vooruitbetaling van het lesgeld.

Studiekosten academiejaar

EAng is een vereniging zonder winstoogmerk en een niet gesubsidieerde onderwijsinstelling. Om de objectiviteit en neutraliteit te handhaven wordt niet ingegaan op sponsoring. Voor haar werking is zij volledig afhankelijk van het lesgeld. Toch wordt dit lesgeld uitzonderlijk laag gehouden, zodat iedereen de kans krijgt een opleiding te volgen.

Lesgeld, inclusief premies Beroepsaansprakelijkheid, voor wie start met de opleiding in 2019:
Academiejaar 2019-2020: 1e jaar € 1.399, waarvan € 299 te voldoen bij inschrijving en het restant ad € 1.100 na ontvangst van de factuur.
Academiejaar 2020-2021: 2e jaar: € 1.399
Academiejaar 2021-2022: 3e jaar: € 1.579
Academiejaar 2022-2023: 4e jaar: € 1.579

Voor studenten die aan spreiding van betaling doen wordt € 50 administratiekosten in rekening gebracht.

Het totale lesgeld wordt betaald door middel van overschrijving met vermelding van “naam en voorletters”, “de opleiding”, “de leslocatie” en “het factuurnummer”. Ibannummer: BE36 0682 0853 6081 t.n.v. Europese Academie, Reinpadstraat 9, B-3600 Genk.

Annulering vooruitbetaling:
De vooruitbetaling wordt niet terugbetaald maar blijft één jaar geldig of kan verrekend worden bij het volgen van een open cursus.

Stopzetting opleiding:
Bij stopzetting van de opleiding wordt het lesgeld niet terugbetaald. Mits schriftelijke verwittiging vóór 1 december, ontvangt u op aanvraag een ‘Waardebon Open Cursussen‘ voor 1/3 van het betaalde lesgeld met een geldigheidsduur van twee jaar vanaf uitgiftedatum. De waardebon is op naam en niet overdraagbaar.

Niet begrepen in het lesgeld
– Studieboeken, kunnen per vak worden aangekocht
– Nota’s (fotokopieën)
– Witte schort (vanaf het 1e jaar)
– Examencommissie: € 30,00 bij de verdediging van het eindwerk in het 4e jaar

De bijkomende kosten worden zo laag mogelijk gehouden.