+32-(0)89 355246

Gewichtsconsulent

Gewichtsconsulent
Om mensen met overwicht doelgericht te begeleiden
.

Ontzettend veel mensen hebben last van overgewicht terwijl afslankdiëten slechts kortstondig werken en zorgen voor het gevreesde jojo-effect. De Gewichtsconsulent adviseert en begeleid mensen vanuit een wetenschappelijke achtergrond door geleidelijk aan het overtollig gewicht te reduceren zonder het gebruik van dure voedingssupplementen, poedertjes of andere middelen. De opleiding is in Nederland geaccrediteerd zodat de consulten door de zorgverzekering worden vergoed.

 

Beroepsprofiel
Een Gewichtsconsulent heeft als taak mensen met overgewicht doelgericht te begeleiden. Men zegt dat overgewicht veroorzaakt wordt door een onevenwichtig voedingspatroon en een gebrek aan beweging, men krijgt meer calorieën binnen dan men verbruikt. Theoretisch is dat zo, maar overgewicht is veel complexer. Alle afslankdiëten werken, maar geen enkel dieet brengt een blijvend resultaat. Het gevreesde jojo-effect is blijkbaar moeilijk uit te sluiten. In deze E-opleiding pakken we het probleem anders aan. We maken een onderscheid tussen endogene en exogene zwaarlijvigheid. Bij een endogene zwaarlijvigheid ligt de oorzaak in de cliënt zelf en is meestal genetisch bepaald, m.a.w. men heeft aanleg tot overgewicht. Cliënten met een exogene oorzaak zijn gemakkelijk te helpen omdat de oorzaak buiten hun ligt, dus in hun verkeerde voedingspatroon en levenswijze.

Professionele taken
Het doel van deze E-opleiding is mensen te vormen die het beroep van Gewichtsconsulent op een verantwoorde wijze uitoefenen. Er zijn talrijke beroepstaken die u zich tijdens deze opleiding eigen maakt. Tot deze professionele taken rekenen we het afnemen van een intakegesprek, het bepalen van de voedingstoestand van de cliënt, diverse metingen uitvoeren, het probleem bepalen en omschrijven, een behandelingstraject uitwerken, adviezen formuleren, kennis en informatie aan de cliënt overbrengen, de cliënten evalueren en bijsturen en de behandeling afronden. Terugrapporteren is nodig indien de cliënt op verwijzing van de huisarts, een therapeut of een andere zorgverlener naar u wordt verwezen. Het is gebruikelijk dat u degene die doorverwijst op de hoogte houdt van de evolutie en het bereikte resultaat.

Competenties
Competenties zijn specifieke persoonsgebonden eigenschappen die wijzen naar het vermogen en de vakbekwaamheid om bepaalde taken uit te voeren om de gestelde doelen te halen. Het is een verbinding tussen taken en werkzaamheden waarbij gebruikt wordt gemaakt van de nodige deskundigheid. Tijdens deze E-opleiding maakt u kennis met vijf soorten competenties namelijk:

  • Organisatorische competenties
  • Communicatieve competenties
  • Intellectuele competenties
  • Emotionele competenties
  • Taakgerichte competenties

Werkterrein
Overgewicht neemt al bij kinderen wereldwijd toe zodat de WHO en vele andere gezondheidsorganisaties aan de alarmbel trekken. Er zijn twee grote boosdoeners, het massaal en eenzijdig gebruik van voedingsproducten en een gebrek aan beweging. Er wordt extra aandacht besteed aan afslanken bij kinderen omdat dit op een andere manier gebeurt dan bij volwassenen. De grote groep ligt uiteraard bij de volwassenen, maar ook ouderen hebben er vaak last van en dat verhoogt de gezondheidsrisico’s. De methode die u hier leert steunt op motivatie, emoties, beweging en gezonde voeding.

Op zoek naar echt en gifvrij voedsel
Deze E-opleiding pakt het voedingsprobleem totaal anders aan. We maken een onderscheid tussen voedingsmiddelen en voedingsproducten en vertrekken vanuit het feit dat het verteringsstelsel genetisch is bepaald en niet alles zomaar verteert. Vandaar het belang van voedingsregels. We bepalen de kwaliteit van het voedsel vanuit een referentiekader en stimuleren het gebruik van gezond, gifvrij en milieuvriendelijk voedsel in overeenstemming met het verteringsstelsel. Wij gaan uitvoerig in op de macro- en micronutriënten en besteden voldoende aandacht aan de fytonutriënten of de genezende stoffen in de voeding. Het is een unieke opleiding omdat voeding of een andere manier wordt benaderend en in een ruimer perspectief wordt geplaatst.

Persoonlijke belangstelling
Deze E-opleiding wordt eveneens gevolgd door mensen die aan overgewicht lijden en naar een gezond gewicht streven zonder professionele ambities. Dit is zinvol omdat, door inzicht te krijgen in het probleem van overgewicht, men zichzelf goed kan helpen.

Het verloop van de opleiding
Een E-opleiding of digitaal ondersteunend afstandonderwijs is vanuit de moderne mogelijkheden onbegrensd en biedt enorm veel voordelen. Voor het verloop van een E-opleiding surft u naar de afzonderlijk rubriek: Praktijkgericht studeren.

Leerprogramma
We beginnen met de Algemene voedingsleer of de kennis over de calorieën, eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen, mineralen en ballaststoffen of ruwe vezels. Vandaar zetten we de stap naar de Bijzondere voedingsleer, waarin we aandacht vragen voor bijzondere aspecten van de voeding zoals de relatie tussen het DNA en de persoonlijke voorkeur of het verband met de neiging tot overgewicht, het zuur-base evenwicht, het belang van detoxkuren, de opbouw van de darmflora, het belang van fruit en groenten, superfood enz. Uiteraard gaan we in op de anatomie, fysiologie en pathologie omdat de kennis van het menselijk lichaam belangrijk is. Het hoofdaccent van deze E-opleiding ligt op de Afslanktechnieken, het begeleiden van mensen, het reduceren van het lichaamsgewicht, het voorkomen van het jojo-effect enz. Er wordt aandacht besteed aan het emotionele aspect en overgewicht bij kinderen.

Leerinhoud
Een opleiding is een traject dat uit meerdere trajectschijven is opgebouwd. De E-opleiding Voedingscoach bestaat uit vier belangrijke trajectschijven. Een trajectschijf is vergelijkbaar met een vak uit het traditioneel onderwijs, maar is ruimer opgevat terwijl het accent ligt op het afleggen van het traject.

  • Algemene voedingsleer
  • Bijzondere voedingsleer
  • Kennis van het menselijk lichaam
  • Afslanktechnieken

Algemene voedingsleer
Tijdens deze trajectschijf maakt u kennis met de Algemene voedingsleer die steunt op de voedingswetenschappen, namelijk de macronutriënten eiwit, vet en koolhydraat die de nodige calorieën leveren en de micronutriënten vitaminen, mineralen en andere stoffen. U leert werken met de voedingsmiddelentabel, voedingspatronen berekenen en het bepalen van de dagelijkse hoeveelheden die men nodig heeft en het opsporen van eventuele tekorten.

Bijzondere voedingsleer
In de Bijzondere voedingsleer leert u het onderscheid maken tussen een voedingsmiddel en een voedingsproduct, de invloed van de genen op de vertering en stofwisseling, maar ook het bepalen van de smaakvoorkeur. Er gaat veel aandacht naar de levenskracht van een voedingsmiddel, de versheid, natuurlijke bewaartechnieken en het onderscheid tussen caloriearme en calorierijke voedingsmiddelen. U leert het verband, maar ook de verhouding leggen tussen beide. Dit wordt het zuur-base evenwicht genoemd. Alles door elkaar eten kan het verteringsstelsel niet aan, vandaar het belang van de goede voedselcombinaties. Een opgezette buik vol darmgassen is het gevolg van verkeerde voedselcombinaties. We hechten veel belang aan het bio-energetisch aspect omdat voedingsmiddelen via de fotosynthese licht opvangen in de vorm van biofotonen. Deze lichteenheden bepalen de versheid, maar ook de kwaliteit van de vertering en de stofwisseling. Door verkeerde bewerkings- en bewaringstechnieken wordt een deel van deze lichtenergie vernietigd. In dit vak maakt u kennis met boeiende aspecten uit de voeding.

Kennis van het menselijk lichaam
Om inzicht te krijgen in de vertering, de stofwisseling, opbouw van de darmflora, verhogen van de immuniteit van vele andere aspecten van de voeding is het nodig dat u het menselijk lichaam leert kennen. Er wordt op een aangename, boeiende en vooral begrijpelijke wijze ingegaan op de anatomie, fysiologie en pathologie, maar steeds in relatie met voeding.

Afslanktechnieken
Uw belangrijkste taak als Gewichtsconsulent is de cliënt terugbrengen op een blijvend gunstig lichaamsgewicht door aanpassing van het voedingspatroon, beweging, levenswijze en ingesteldheid. We vertrekken vanuit de wetenschappelijke achtergronden, leggen vervolgens het verband tussen lichaamsgewicht en persoonlijkheid, gaan in op gezonde voeding, gewichtscontrole en de genetische aanleg. Gesprekstechnieken en communicatie is in dit beroep belangrijk alsook het afnemen van een intakegesprek, het verlopen van de consulten, de totale aanpak, aanvullende mogelijkheden op vlak van voeding, sapkuren, groene smoothies, fruitsmoothies, detoxkuren enz. Extra aandacht gaat naar de drang naar zoet en hoe men dat kan tegengaan, maar ook naar het gebruik van natuurlijker suikers en hun rol binnen het afslanken.

Bij het afslanken beveelt u kruiden en andere natuurlijke middelen aan als ondersteuning. Het effect van deze middelen is afhankelijk van de omkadering, namelijk een caloriearm dieet, voldoende beweging en een positieve instelling. U leert dat kruiden met een waterafdrijvende en darmreinigende werking belangrijk zijn. Er zijn kruiden met een gunstige invloed op het hongergevoel of die de vetverbranding versnellen. Keukenkruiden zijn onmisbaar binnen een afslankdieet. Zij geven een aantrekkelijke smaak aan het eten waardoor het zoutgebruik flink kan dalen. Zout zorgt voor het vasthouden van vocht en ook dat is overtollig lichaamsgewicht. Keukenkruiden behouden hun geneeskrachtige werking. In onze afslankmethode hebben we een bijzondere techniek ontwikkeld waardoor het gevreesde jojo-effect uitblijft.

Studiebelasting en moeilijkheidsgraad
U bepaalt zelf de studiebelasting aan de hand van uw leerritme en de beschikbare tijd. Vier maanden is een minimum studiebelasting omdat u zich deze kennis moet eigen maken en vooral in de praktijk moet leren omzetten. Er is een maximum studiebelasting voorzien van zes maanden die eventueel kan verlengd worden.

Studieniveau
Deze E-opleiding is op hoger cognitief niveau, terwijl de moeilijkheidsgraad best meevalt omdat door de praktijkgerichte leermethode en de digitale ondersteuning studeren anders verloopt. Studeren is een creatieve bezigheid geworden waarbij u veel zelf regelt. Alles is in een eenvoudige en begrijpelijke taal geschreven. Bovendien worden linken gelegd met andere digitale mogelijkheden. U wordt digitaal ondersteund en begeleid. Na iedere trajectschijf wordt u geëvalueerd om na te gaan in welke mate u zich deze kennis hebt eigen gemaakt. Bijsturing is de meest normale zaak bij iedere opleiding. Studeren is altijd een avontuur, maar met aangename verrassingen.

Inschrijving
U neemt zelf de beslissing op het ogenblik dat u overtuigd bent dat deze E-opleiding voor u een persoonlijke verrijking is en nieuwe mogelijkheden biedt. Contacteer ons als u aanvullende informatie wenst. Inschrijving gebeurt via het digitaal inschrijfformulier.

Studiebelasting: 36 leseenheden, dat stemt overeen met 108 lesuren.
Studieduur: 4 à 6 maanden
Studiekosten: 760 euro
Leermethode: E-cursus, Praktijkgericht
Certificaat: Gewichtsconsulent
Startdatum: zelf te bepalen