+32-(0)89 355246

Filosofie in de complementaire zorg

Iedereen is een beetje filosoof

Filosofie is een boeiende open cursus omdat u in dit vak de weg ontdekt naar de werkelijkheid, de wijsheid en de waarheid. Door uw inzicht te verruimen stimuleert u een bewustwordingsproces dat naar het kosmisch bewustzijn voert.  Filosofie opent de poort naar de natuurbeleving. Denken in eenheid, is doordringen in het wezen van het zijn. Het is geen theoretisch vak maar een belevingsvak waarin u bewondering uit voor mooie, boeiende teksten. Het Indianenopperhoofd zegt bijvoorbeeld: ‘De aarde behoort niet aan de mens. De mens behoort aan de aarde. Dit weten wij: alles hangt samen als het bloed dat een familie verbindt. Alles hangt met alles samen. Wat er met de aarde gebeurt, gebeurt er met de kinderen van de aarde. De mens heeft het web van het leven niet geweven. Hij is slechts één draad ervan. Wat hij met het web doet, doet hij met zichzelf. Neen, dag en nacht kunnen niet samengaan’. Filosofie is echt niet moeilijk, u leert op een eenvoudige doch logische wijze zelfstandig denken en verbanden leggen.

Aantal lessen: 5 (15 lesuren)
Lesgeld: 113 euro
Kosten studieboeken: Deze zijn niet in het lesgeld inbegrepen.

Klik: lesrooster-filosofie-in-de-complementaire-zorg
Klik hier voor het inschrijfformulier om u in te schrijven voor een open cursus.